Communicatie

Inleiding

In ieder land en iedere cultuur overal ter wereld speelt mentale programmering een belangrijke rol. Waarden en normen van de maatschappij waarin we opgroeien worden ons van jongs af aan via ouders, opvoeding, onderwijs en media met de paplepel ingegoten. Van daaruit raken we geconditioneerd en we starten allemaal vanuit de illusie dat onze vanzelfsprekende kijk op de samenleving de kijk van iedereen is. Hieronder zullen een aantal praktische gevolgen worden geschetst van een Maltees perspectief.

Privé en zakelijk

Ondanks de strenge moraal die veel Maltezen voor zichzelf en intimi koesteren gaan ze vaak flexibel, hulpvaardig en gastvrij om met Europese gasten. Dit geld niet altijd voor chauffeurs van het openbaar vervoer, m.n niet wanneer deze hun vehikel zelf moeten bekostigen.

In kerken en op gewijde plaatsen wordt decente kleding (lange broek, bedekte schouders) op prijs gesteld.

Malta kent een expressieve cultuur met veel lichaamstaal. Mensen staan/ zitten vrij dicht bij elkaar. Ook drukt men zich nogal plastisch of met omhaal van woorden uit.

Spontane waardering wordt vaak uitgedrukt in concrete toezeggingen. Dit is weliswaar een teken van goodwill, maar niet altijd een aanwijzing dat men er al aan toe is.

Gezichtsverlies en angst voor verlies van familie-eer speelt op Malta zeker een rol. Men komt vaker een schaamte en ontkenningscultuur tegen dan een schuld en excuuscultuur.

Op Malta zijn status en leeftijdsverschillen erg belangrijk (hoge machtsafstand).

Manvrouwrollen zijn sterk gescheiden (masculien land) en beide geslachten leven nogal in gescheiden werelden. De contacten met de familie van moeders kant zijn het belangrijkst.

Enige kennis van geschiedenis en cultuur van Malta en belangstelling voor de taal en voor streekgebonden eigenaardigheden kunnen erg helpen bij het tot stand brengen van een vertrouwensband.

In winkels bestaan op Malta vaste prijzen; maar op markten, bij verkopers van ambachtelijke kunst en bij het huren van een vissersboot ed. wordt vaak afgedongen. In restaurants en hotels en bij taxi’s verwacht men minimaal 10% fooi.

Maltezen waarderen punctualiteit, maar door de hectische verkeersituatie en de gewoonte om sterk in het hier en nu te leven komen ze zelf wel eens te laat. Daarbij speelt de norm om veel persoonlijke aandacht te investeren in spontane ontmoetingen of gebeurtenissen een onmiskenbare rol.

Zakelijk

Maltezen zijn niet uitgesproken formeel. Toch verdient bij formele gelegenheden de aanspreektitel (mr., mrs. of ms.) + achternaam de voorkeur. Men kan desgewenst vragen hoe iemand het liefst wil worden aangesproken.

Op Malta is het voor wat, hoort wat principe belangrijk. Wie een vriend van een vriend (bijv. een hoteleigenaar) helpt heeft er 2 vrienden bij. Vanuit deze optiek bouwen Maltezen netwerken en afzetterreinen op. Wie zich niet loyaal betoont ligt er uit.

Op het juiste niveau binnenkomen in een netwerk is belangrijk. Investeren in kruiwagens die aanzien genieten dient als voorbereiding. Dan kan men zich laten introduceren, want dat wekt vertrouwen.

Zakelijke afspraken worden tevoren gepland; meestal in het winterhalfjaar.

Handen schudden bij aankomst en vertrek is gebruikelijk. Bij kennismaking wisselt men visitekaartjes uit. Bij zakelijke besprekingen is correcte kleding gewenst.

Op Malta houdt men bij de uitvoering van contractverplichtingen de vinger aan de pols. Men informeert regelmatig of papieren al aangekomen zijn en of alles in orde is.