Digitale media

Geschiedenis en huidige omroepstelsel

De 1e uitzending van Eesti Raadio vond plaats op 18/1-1926 en de 1e uitzending van Eesti Televisioon op 19/7-1955. In de Sovjetperiode stonden de uitzendmedia onder censuur en Russische radio en tv zenders waren dominant aanwezig. De Estlandse uitzendmedia speelden een belangrijke rol in de door Gorbatsjov geïntroduceerde glasnost; bijv door het verraad van het Molotov-Ribbentroppact van 1939 te onthullen. Dit werd in 1989 uitgebreid via de media herdacht. In 1990 kwamen de 1e commerciële zenders in de lucht en in 1992 kregen ze voor het eerst een uitzendvergunning. In 1993 stopte Estland met het uitzenden van de Russische TV vanuit St. Petersburg en Moskou en men sloot zich aan bij de Europese uitzendunie EBU. Het stoppen met de Russischtalige TV uitzendingen vormde een stimulans voor de ontwikkeling van kabel TV. Doordat de markt open ging kwamen er buitenlandse investeerders en eigenaars. Deze zagen de 3 Baltische staten als één markt. Tegenwoordig hebben commerciële zenders een groter marktaandeel dan de publieke zenders. Dit komt behalve door het Russischtalige volksdeel ook door de komst van veel immigranten met Estlandse voorouders, maar zonder Estlandse voorgeschiedenis. Publieke zenders krijgen in Estland overheidssteun, kennen wettelijk voorgeschreven minima qua zendtijd besteed aan nieuws en actualiteiten, sport en amusement etc en zenden geen reclame uit. Commerciële zenders zijn vrijer in de verdeling van hun zendtijd. Vaak vallen ze binnen regiowetgeving.

Na 1990 is de populariteit van uitzendmedia toegenomen ten koste van de gedrukte media. In 2004 maakten Esten gemiddelde 8 uur en 25 minuten gebruik van uitzendmedia terwijl en gemiddeld 55 minuten besteedde aan het lezen van kranten en tijdschriften of aan internetten. Volgens TNS EMOR nam tussen 2000 en 2005 de gemiddelde radioluistertijd toe van 3½ naar ruim 5 uur (meestal tijdens andere activiteiten) en de TV kijktijd daalde licht van 249 naar 235 minuten. Daarmee zou men bij de top5 van de wereld horen. EACA maakt melding van een veel lagere zelfgerapporteerde mediaconsumptie; rond 3½ uur bij 16 tot 55 jarigen (TV ruim 2 uur, radio ruim 1½ uur) en rond 4½ uur bij 55plussers (2½ uur TV, 2 uur radio). In 2007 werden de publieke radio (ER) en TV (ETV) gefuseerd tot de Estlandse publiek omroep ERR (Eesti Rahvusring Hääling) met de Estlandse uitzendraad EHR onder voorzitterschap van Margus Allikmaa als leidinggevend orgaan. In 2012 moet de TV digitaal zijn.

Tv zenders: accenten en populariteit

Estland telt 3 landelijke TV kanalen, de publieke zender die zich ondanks de recente fusie nog steeds presenteert als ETV en de commerciële zenders Kanal 2 van het Noorse Shibsted (sinds 1993) en TV3 (sinds 1996) van MTG (Modern Times Group) dat weer een onderdeel is van het Zweedse Kinnevik. Tallinn en Tartu hebben lokale TV. Die van Tallinn heet Eeter. In 2006 was meer dan 40% van de Estlandse huishoudens op de kabel aangesloten. Daarmee konden ze meer dan 60 kanalen ontvangen, waaronder Russische, Duitse en Finse en 14 lokale kabelvergunninghouders. Verschillende daarvan zenden in het Russisch uit. De Amerikaanse muziekzender MTV zit sinds september 2006 op de kabel onder de naam MTV Eesti. Behalve muziek zitten er ook series, shows en wat nieuws in het aanbod. Tussen april 2006 en april 2007 werd 22,6% van de kijktijd doorgebracht bij Kanal2, 19,9% bij TV3 en 16,3% bij de publieke zender ETV. Deze zenders hadden een dagelijks bereik van rond 40%. Bij de Russischtalige zenders pakte PBK 10,8% van de kijktijd (bereik rond 30%), gevolgd door RTP Planeta (4,5%; bereik rond 20%); de sinds 2005 bestaande zender 3+ (3,2%) en VRV mir (2.5%). Tot de bekendste Estlandse TV persoonlijkheden behoren Marko Matvere die in 2002 samen met Annelie Peebo het Eurovisie songfestival presenteerde en zanger, acteur, schrijver en presentator Mart Sander.    

Radio

Sinds 1991 heeft Estland naast de publieke radio-omroep ook commerciële radiostations. Medio 2007 telde de publieke omroep Eesti Raadio 6 zenders, algemene informatiezender Vikerraadio (de meest beluisterde zender in Estland), commerciële jongerenzender raadio2, klassieke zender klassikaraadio, Russischtalige zender raadio4, Raadiotallinn en raadioteater. In 2006 waren er naast de zenders van Eesti radio 26 commerciële zenders. De grootste eigenaargroepen daarvan zijn Sky Media en Trio LSL dat van Metromedia International en Eesti Meedia samen is. Tussen december 2006 en februari 2007 was Vikerraadio de populairste zender onder de Estlandstalige stations met 346.000 luisteraars tussen 12 en 75 jaar per week. De zender had een luisterbereik 49,6% en de populariteit ervan nam toe met het opleidingsniveau. Ze werd gevolgd door Sky Plus (276.000), Raadio Elmar (272.000), Star FM (204.000),  Raadio Uuno (151.000), raadio 2 (149.000) en raadio Kuku (140.000). Onder de Russischtalige zenders werd raadio4 het meest beluisterd (205.000), gevolgd door Russkoye radio (198.000), Sky radio  (158.000) en radio 100FM (133.000).