Gedrukte media

Geschiedenis en achtergronden t/m de 19e eeuw

In 1476 begon William Caxton in Westminster de 1e drukkerij in Engeland. Omdat het grootste deel van de bevolking analfabeet was, was geschreven tekst echter nog honderden jaren lang voorbehouden aan de elite en stadsomroepers bleven zolang de voornaamste nieuwsbron. Het 1e Engelse nieuwsbulletin Requests of the Devonshyre and Cornyshe Rebelles kwam uit in 1549. Op 2 december 1620 verscheen in Amsterdam een nieuwsbulletin in het Engels met de titel Corrant out of Italy, Germany etc. In 1621 zag in Londen een bulletin dat Corante heette het levenslicht en een jaar later kwam de weekkrant Weekly News from Italy etc uit. Vanaf 1641 werden verslagen van parlementszittingen in krantvorm gepubliceerd. Daarbij beconcurreerden in 1643 de koningsgezinde Mercurius Aulicus en de parlementgezinde Mercurius Brittanicus elkaar. In 1655 mocht onder Cromwell alleen Mercurius Politicus uitkomen en tussen 1739 en 1771 waren dit soort publicaties verboden. De in 1665 als Oxford Gazette begonnen London Gazette (1666) is het oudste nog bestaande tijdschrift ter wereld en de Worcestor Postman uit 1690 (sinds 1709 Berrow’s Worcestor Journal) is de oudste Engelse krant die er nog is. In 1693 kwam Ladies Mercury uit als 1e damesblad, in 1699 verscheen de Edinburg Gazette als 1e Schotse krant en 2 jaar later had de Norwich Post de primeur als provinciale krant.. In 1702 werd de Daily Courant het 1e Britse dagblad. De krant hield het 33 jaar vol. De Belfast Newsletter uit 1737 is het oudste nog levende dagblad in het VK en de oudste nog bestaande krant van Schotland, Press and Journal, startte in 1748 als Aberdeen Journal. In 1783 kwam de Glasgow Advertiser uit. In 1805 werd dit de Glasgow Herald en sinds 1992 heet de krant Herald. De in 1788 opgerichte Times begon 3 jaar eerder als Daily Universal Register. De Star and Evening Advertiser werd in 1788 het 1e avondblad en 2 jaar later verscheen Sunday Chronicle om 4 uur ’s morgens als 1e zondagskrant. De in 1791 opgerichte Observer is de oudste nog bestaande zondagskrant ter wereld.

In de loop van de 19e eeuw begon de perswereld zich te organiseren. Zo werd in 1836 de Newspaper Society gesticht. In 1851 kwam persagentschap Reuters van de grond en in 1868 Press Association. In 1806 werd The Times de 1e krant met een illustratie. Deze verwees naar de begrafenis van admiraal Nelson. De Seren Gomer (Ster van Gomer), de 1e krant in het Welsh, zag in 1814 het levenslicht in Swansea. In 1821 kwam de Manchester Guardian uit (sinds 1959 de Guardian). Een jaar later werd Sunday Times opgericht (in 1821 begonnen als New Observer) en Bell’s life in London bracht als primeur een sportbijlage. In 1886 fuseerde deze krant met Sporting Life. De sinds 1841 bestaande Jewish Chronicle is de oudste joodse krant ter wereld. Een jaar later werd Illustrated London News het 1e volledig geïllustreerde weekblad en in 1843 volgde de lancering van The Economist en van penny paper News of the World. Het verdwijnen van de zegelbelasting in 1855 bleef de rest van dat jaar niet zonder gevolgen. De Manchester Guardian, de Scotchman en de Liverpool Post werden dagblad, de Daily Telegraph ging van start als penny paper en 1e Londense ochtendblad en er werden maar liefst 17 regionale avondkranten opgericht. In 1857 kwam de Daily Telegraph als 1e krant ter wereld met advertenties onder nummer. In 1880 introduceerde WilliamT Stead in de Pall Mall Gazette interviews en roddelrubrieken. De nog bestaande kranten People, Tit-Bits, Financial Times en Star dateren uit de 80ere jaren van de 19e eeuw. De 1e echte krantenfoto (van de Oxford-Cambridge roeiwedstrijd) verscheen op 30 maart 1889 in Illustrated London News. Daarna volgden weldra meer kranten met foto’s.

20e eeuw

Kort na 1900 werden de bond van eigenaren van landelijke dagbladen NPA (1906) en de nationale journalistenbond NUJ (1907) opgericht. De in 1896 door Alfred Harmsworth gelan­ceerde Daily Mail (prijs een halve penny) werd de 1e krant die een oplage haalde boven het miljoen. Zijn in 1904 begonnen Daily mirror scoorde nog beter. In 1905 werd Harmsworth ge­ridderd als Lord Northcliffe en 3 jaar later bereikte hij met het verwerven van de Times het hoogtepunt van zijn macht. In 1915 lanceerde zijn broer Sunday Pictorial, de latere Sunday Mirror. De Daily Herald, die in 1911 uitkwam, werd de 1e krant met een oplage boven 2 miljoen. In 1964 werd ze omgedoopt tot The Sun. Nadat Rupert Murdoch Sun 5 jaar later opkocht werd het een roddelkrant. Bij de dood van Lord Northcliffe in 1922 telde het VK 4 in de adelstand verheven persmagnaten; te weten de Lords Rothermere (broer van Northcliffe), Beaverbrook (kocht in 1916 Daily Express), Camrose en Kremsley (beide laatste zijn geboren als de respectievelijke broertjes William en James Berry). In 1928 werden Northcliffe Newspapers opgericht als onderdeel van Associated Newspapers en Pro­vincial Newspapers als onderdeel van United Newspapers. Het Britse oplagebureau is opge­zet in 1931. In 1946 begon de huidige uitgeversbond SE haar bestaan als Guild of British Newspaper Editors.

Tussen 1950 en 1995 werd News International van Rupert Murdoch steeds toonaangevender. In 1969 kocht men Sun en News of the World op, in 1981 Times en Sunday Times, in 1987 Today (die in 1995 de geest gaf) en in 1994 Nottingham Evening Post. In 1980 werden de Gratis Kranten Bond en het Regionale Kranten advertentiebureau gevormd. In 1984 werd de Mirror groep onderdeel van Maxwell en in Birmingham brachten Chris en Pat Bullivant de 1e gratis krant Daily News uit. In 1986 begonnen 3 voormalige journalisten van Telegraph de liberale krant Independent. In 1990 lanceerde Maxwell European en er kwam een zondageditie van Independent. De periode vanaf 1990 t/m 2007 staat in het teken van acquisities, fusies en overnames waardoor het perslandschap voortdurend veranderde. In 1991 werd Birmingham Post uitgekocht en Midland Independent Newspapers opgericht. Een jaar later kocht het Schotse Caledonian Newspapers de kranten Herald en Evening Times op. In 1995 werd Newsquest gevormd uit Reed MBO. Ook 1996 was een jaar van herstructurering van de regiopers. De op de regiopers gerichte krantenbond richtte NS Marketing op als vervanger van PressAd. In 1997 kreeg de Mirror groep Midland independent Newspapers in handen. In 1999 fuseerde Trinity met de Mirror groep en uitgever Gannet uit de VS kocht Newsquest op. Ook werd de 1e editie van Metro gelanceerd.

Recente ontwikkelingen

In 2000 sloot Newscom zich aan bij Newsquest. Verder kocht Trinity Mirror Southnews en men verkocht Northcliffe Newspapers en Belfast Telegraph aan Independent News & Media. Daily Express en Daily Star gingen naar Northern & Shell. De meest opvallende ontwikkeling in 2001 en 2002 was de uitbreiding van Johnston Press met 4 titels van Morton Media groep en 53 titels van Regional Independent Media. In 2003 en begin 2004 nam Archant 27 Londense weekkranten over van Independent News & Media. In 2004 kocht Barclay Brothers de Telegraph groep, Trinity Mirror deed een paar Noord-Ierse kranten van de hand en Newsquest kreeg Sunday Independent er bij. In 2005 kocht Johnston Press Score Press van Emap en Scotsman Publications van Barclay Brothers. De betaalde kranten London Evening standard en Manchester Evening News probeerden het met gratis Lite edities. Verder deed DMGT heel Northcliffe in de aanbieding. In 2006 werd deze verkoop afgelast op een klein segment (Aberdeen Press & Journal) na. Ook Trinity Mirror bood nu krantengroepen aan. In Manchester besluit een betaalde krant gratis te worden en Associated Press en News International brengen beide in Londen een gratis krant uit. Johnston vergrootte in 2007 zijn bezit door Archant Scotland op te kopen en Northcliffe media deed hetzelfde door 3 regio krantengroepen over te nemen van Trinity Mirror. Trinity Mirror kon ook de regiokranten van Berkshire en 27 lokale weekkranten kwijt. News Corporation van Rupert Murdoch kocht Dow Jones en daarmee Wallstreet Journal. Verder nam James Murdoch het stokje over van zijn vader.

Landelijke perssegmenten; kwaliteitspers en roddelpers

Het Britse oplagebureau rekent Times, Financial Times, Guardian, Daily Telegraph, Independent, Herald, Scotsman (inclusief hun zondagsedities) en Observer (min of meer de zondagskrant van Guardian) tot de kwaliteitspers. Deze kranten verschijnen traditioneel in broadsheet formaat. Tot het middensegment behoren Mail en Express en de zondagskrant Sunday Post. Mirror, Sun, Star, Record, Sport (incl. zondagedities) en de zondagskranten News of the world en People zijn kranten van het massasegment. Kranten van deze 2 segmenten kwamen tot voor kort in het VK uit in het kleinere tabloid formaat en ze waren altijd aanzienlijk goedkoper dan kwaliteitskranten. In 2003 doorbrak Independent dit patroon door zowel in broadsheet als in tabloïd formaat te verschijnen en in 2005 ging men volledig over op klein formaat. In 2004 deed Times hetzelfde, in 2005 gevolgd door Guardian en in 2006 door Observer. Verder werd Times tijdelijk goedkoper.

Wat niet verandert is dat massakranten veel minder tekst, meer en grotere koppen en meer (seks)foto’s voeren dan de kwaliteitspers. Ze bieden minder politiek en meer “exclusieve” verhalen van betrokkenen bij sensationele gebeurtenissen. Deze worden daar dik voor betaald zonder dat hun claims worden gecontroleerd. De roddelpers legt geïnterviewden vaak populistische uitlatingen in de mond die ze nooit hebben gedaan en waar ze ook niet achter staan en ze is erg laks met rectificeren. Door de week groeide het marktaandeel van de sensatiepers flink, tussen 1937 en 1995 van 20 naar 53% (op zondag bleef het echter 61%). Het aandeel van de kwaliteitspers steeg echter ook (van 8 naar 20%, op zondag van 3 naar 17%). Tegelijkertijd nam het aantal politieke columns in de kwaliteitspers sterk af (tussen 1946 en 1996 van 11.443 naar 3.222 per jaar) en deze columns werden meer beschouwend en kritisch en minder inhoudelijk van aard (de TV nam de inhoudelijke invulling over). Volgens de Newspaper Marketing Association (http://www.nmauk.co.uk/) bereikte in 2007 het kwaliteitssegment 24%, het middensegment 29% en het massasegment 47% van de lezers.

De compleet onbekende Stephanie Rahn zette 17 november 1970 Engeland op zijn kop. Het Duitse model had haar bh laten zakken op de derde pagina van The Sun. De Britten schreeuwden moord en brand, maar de Page 3 Girl werd een internationaal begrip. Page 3 werd de springplank naar een carriere in de showbizz. Enkele bekende namen zijn: Katie Price, beter bekend als Jordan, Keely Hazell en Samantha Fox.

De landelijke pers van nu

Volgens het EJC werden er in 2005 op doordeweekse dagen gemiddeld 11,25 miljoen landelijke dagbladen gelezen en op zondag 12 miljoen. Volgens de Newspaper Marketing Assocciation lag in 2007 het dagbereik van landelijke kranten doordeweeks op 44% (oplopend van 37% bij 15-25 jarigen naar 55% bij 65 plussers) en op zondag 49% (met de leeftijd oplopend van 40 naar 55%). Alle sociale klassen lezen ongeveer evenveel krant. Roddelkranten zijn bij de hogere klassen bijna even populair als bij de lagere klassen (32 om 42% bereik), maar bij de kwaliteitspers ligt dat duidelijk anders (35% bereik hogere klassen, 8% bereik lagere klassen). Bij 15-35 jarigen is het bereik van populistische kranten het grootst (49%, middengroep 18%, kwaliteit 21%) terwijl de middenpers het best scoort bij 55plussers (35%, tabloids 36%, kwaliteitspers 22%) en de kwaliteitspers bij 35-55 jarigen (25%, roddel 43%, midden 27%). Tussen 2003 en 2006 daalde het bereik van landelijke dagbladen doordeweeks van 23,7 naar 21,8 miljoen, maar in de 1e helft van 2007 leek sprake te zijn van een lichte kentering. Bij de zondagskranten was het beeld meer wisselend. Van de Britten is doorgaans 70 tot 80% (bij Independent en Financial Times minder) trouw aan hun landelijke krant .Op doordeweekse dagen lezen ze gemiddeld korter in landelijke dagbladen dan in het weekend. Op economische en gratis kranten na hebben landelijke kranten doorgaans een zondageditie. Bij betaalde landelijke kranten is losse verkoop veel populairder dan abonneeverkoop. Abonneeverkoop komt slechts bij 10 van de 33 titels voor (bij 4 meer dan 10% van de oplage).

De navolgende tabel geeft informatie over de landelijke pers. De oplagecijfers zijn afkomstig van het oplagebureau (http://www.abc.org.uk/). Ze zijn over 2007 en bij de betaalde titels over januari 2008. Het gaat om netto verkochte oplagen in het VK. Onder kenmerken onder landelijke dagbladen staat K voor kwaliteitskrant, M voor middensegment en P voor populistische pers (roddelbladen, tabloids ed.; het oplagebureau rangschikt de gratis kranten overigens onder Bulk Press). Qua politieke kleur betekent re conservatief/ rechts, liber liberaal en li labour/ links. Bij het oplagebureau stonden 39 gratis landelijke en 33 betaalde landelijke kranten ingeschreven. Daarbij werden de zondagedities apart meegeteld.

Betaalde algemene dagbladen

Titel

Eigenaar/ uitgever

Kenmerken

Oplage

The Sun

News international

P re

3,07 milj.

The Daliy Mail

Associated Newspapers

M re

2,16 milj.

Daily Mirror

Trinity Mirror

P li

1,40 milj.

Daily Telegraph

Telegraph Media group

K re.

845.000

Daily Express

Express Newspapers

M re

715.000

Daily Star

Express Newspapers

P re

610.000

The Times

News International

K centrum

606.000

Daily Record

Scottish DR & Sunday M.

P

391.000

The Guardian

Guardian News & Media

K li

333.000

Evening Standard

Evening Standard

Londen

295.000

The Independent

Independent Newspapers

K li liber

199.000

The Herald

Herald & Times

K li

68.000

The Scotsman

Scotsman publications

K re

56.000

Betaalde zondagskranten

News of the world

News International

P

3,06 milj.

People

Trinity mirror

P

652.000

Sunday post

D.C Thomson & Co

M

411.000

The Observer

Guardian News & Media

K li

398.000

Gespecialiseerde landelijke kranten

Financial Times

Financial Times

K

134.000

Daily sport

Sport Newspapers

P

102.000

Racing Post

Century Comm

Paardenraces

55.000

Gratis kranten met landelijk en wereldnieuws

Metro

Associated Newspapers

M 11 edities

1,36 milj.

The London Paper

Free Newspapers

501.000

London Lite

Associated Newspapers

399.000

Professional Builder

Hamerville Magazines

108.000

Bij de zondagsedities van Times, Post en Scotland on Sunday zit de oplage boven die van de doordeweekse edities en bij de andere landelijke dagbladen zit ze er onder. Van de Financial Times worden in het buitenland veel meer verkocht dan in het VK (314.000). Bij de andere betaalde landelijke kranten heeft Mail de grootste buitenlandse oplage (rond 90.000), gevolgd door Sunday Tmes (52.000), Independent (50.000) en Daily Telegraph (41.000)., News of the World en Star hebben een Ierse editie, Sun en Mail  kennen een Ierse en een Schotse editie, Times heeft een Ierse, een Schotse en een internationale editie, Mirror en People hebben een Ierse, een Noord-Ierse en een internationale uitgave en Observer kent als enige een Europese editie. Herald, Scotsman, Sunday Post en Daily record (incl. hun zondagsedities) worden het meest gelezen in Schotland. Express kent een Schotse editie. De populistisch regionalistische Western Mail is een belangrijke regiokrant in Wales.

De regionale en lokale pers

In 2006 las volgens de Britse krantenbond (http://www.newspapersoc.org.uk/, facts & figures) 65% van de Britten landelijke kranten en 83% regionale kranten. Van de lezers van regiokranten las 28% geen landelijke dagblad. Tussen 2000 en 2006 kwamen er volgens deze bron ruim 1,5 miljoen Britten en Noord-Ieren bij die regiokranten inkeken en tussen 1994 en 2006 steeg het aandeel lezers van betaalde regiokranten met 14%. Qua leeftijd ging het aandeel lezers omhoog van 78% bij 15-35 jarigen naar 88% bij 65plussers. Qua geslacht en sociale klasse liepen de lezersaandelen nauwelijks uiteen, maar qua regio wel (van 77% in Wales naar 94% aan de Engelse kant van de Schotse grens). Regiokranten waren in oktober 2007 gemiddeld voor tweederde gevuld met reclame, variërend van 32% bij betaalde dagbladen tot 74% bij gratis weekkranten en 79% bij gratis zondagskranten. Gemiddeld stak men 24 minuten in deze kranten; van 18 minuten in gratis weekkranten tot 33 minuten in zondagskranten (betaald of gratis) en 34 minuten in betaalde weekkranten.

In 2006 gaven de 86 bij de Newspaper Society aangesloten regionale persuitgevers 1306 krantentitels uit, voor het merendeel weekkranten (523 betaalde en 648 gratis titels). Daarnaast waren er 110 dagbladtitels (94 betaald) en 18 zondagskranten (10 betaald). Op 29 februari 2008 stonden bij het oplagebureau (http://www.abc.org.uk/). 828 betaalde groepen en titels en 673 gratis groepen en titels ingeschreven. Bij de inschrijvingen van betaalde kranten ging het om oplagen tussen 283.000 en ruim 400. De grootste inschrijvers waren in hoofdzaak krantengroepen met meerdere lokale titels. Deze stonden ook weer allemaal apart bij het bureau genoteerd. Verder zaten er een aantal Ierse titels tussen die tevens in het VK uitkwamen. Hiertoe behoorden de 3 titels met de grootste oplagen, te weten Sunday World (283.000), Sunday Independent (282.000) en Irish Independent uit Dublin (161.000). Het grootste deel van de oplagen van deze titels werd afgezet in de Ierse republiek. Omdat hun oplagesegment in het VK dat niet rechtvaardigt zijn ze niet in de lijst hieronder opgenomen. De grootste VK groep was die van Kent Messenger (143.000).

Bij de lijst met gratis regiokranten van het oplagebureau liepen per inschrijving de oplagen uiteen van 2,81 miljoen tot  2100. Hier vormden de grote landelijke regio-uitgevers de top­pers bij de oplagen. Ze publiceren groepen met meerdere titels naast afzonderlijke titels. Onder de totaaloplage van Northcliffe (2,81 miljoen), Midland News Association (612.000), Observer Standard Newspapers (497.000), Chronicle Newspaper group (492.000), LSN Me­dia (411.000), Newsquest (349.000) en Informer group (281.000) vallen subgroepen. Daarom staan deze uitgevers niet in de lijst hieronder. Aantallen jaarlijkse edities en afzon­derlijke titels van grote groepen zonder subgroepen staan er wel in. Wanneer het aantal jaar­lijkse edities niet bij alle titels dezelfde is of onbekend is staat er een vraagteken. Onder “uit­gever” betekent EB (eigen beheer) dat de naam van de uitgever en die van de groep gelijk zijn.

Betaalde regionale en lokale kranten

Groep/ titel

Edities pj / titels

Uitgever

Regio

Oplage

Kent Messenger

52 / 9

EB

Kent

143.000

Express & Star

312 / 6

EB

West-Midlands

139.000

Archant London

? / 10

Archant Ltd

Londen

114.000

MEN weekly

52 / 8

MEN Media

Manchester e.o

113.000

Scottish Provincial Press

? / 12

EB

Schotland

110.000

Liverpool Echo

312 / 1

Trinity Mirror

Liverpool e.o

108.000

Gratis regionale en lokale kranten

MEN Weekly Free

52 / 14

MEN Media

Manchester

738.000

KM Extra

52 / 12

Kent Messen­ger

Kent

632.000

Yellow advertiser

52 / 10

EB

Engeland

427.000

Adscene

52 / 7

Kent regional News & Media

Kent

317.000

Nottingham recor­der Group

52 / 3

Nottingham Post Group

Nottingham

260.000

Periodieken

De 400 leden van de bond van periodiekenuitgevers PPA gaven in 2006 ruim 4500 produc­ten uit, waaronder rond 2500 consumenten, zaken en vakbladtitels. In totaal werden in het VK 9858 titels gepubliceerd, waaronder 3445 consumentenbladen, 513 zakenmedia en 1300 klantenbladen. In 10 jaar tijd groeide het aantal consumententitels met 41% en het aantal zaken en klantentitels met 10%. De omzet van de sector lag op £7,2 miljard (rond €10,8 mil­jard); een ruime verdubbeling binnen 15 jaar. Daarvan kwam 49% uit zakenbladen, 41% (+16%) uit consumentenbladen en 10% uit klantenbladen. Haymarket is een grote uitgever in alle 3 de sectoren. Economist Group en Emap geven consumenten en zakenbladen uit. Tot de grote specialisten bij consumentenbladen behoren BBC magazines, Condé Nast, DC Thomson, Dennis, Future, Hachett Philipacchi, Bauer Consumer media, IPC media, National Magazine Company en Readers Digest. Incisive Media, Informa Publishing en Reed waren gespecialiseerd in vakbladen en Redwood, John Brown, Redactive Media, Cedar Communi­cations en Publicis Blueprint in klantenbladen. Bij de consumentenbladen kwam het grootste aantal titels op het conto van hobby en vrije tijd (477), gevolgd door sportbladen, streekbla­den en vrouwenbladen (238). Deze bladen haalden hun inkomsten voor 73% uit oplagen en voor 28% uit advertenties. Ze vonden voor 86% hun weg naar de gebruiker via de kleinhandel. Het aandeel abonneeverkoop tussen steeg 1999 en 2006 van 10 naar 14%. Van de abonnees kocht 23% wel eens producten via het blad, vaak via advertenties. Van de ge­drukte consumentenbladen werd 93,5% binnen het VK verkocht en 6,5% werd geëxporteerd.

De oplagen in de onderstaande tabel (bron: http://www.abc.org.uk/). zijn verspreide oplagen per editie in de 2e helft van 2007 in het VK en Ierland. Ed. p/j = Edities per jaar. Onder opm. (opmerking) betekent LB ledenblad, GI General Interest, Pens gepensioneerden.

Naam

Ed. p/j

Uitgever

Opm.

Oplagen

Radio en Tv

Sky The magazine

12

News magazine

LB

7,26 milj.

Sky Movies magazine

12

Future Plus

LB

3,73 milj.

TV Choice

52

Bauer

1,40 milj.

What’s on Tv

52

IPC Media

1,38 milj.

Radio Times

52

BBC Worldwide

1,05 milj.

Skymag Ireland

12

News magazines

LB

454.000

Vrouwen en roddelbladen

Take a Break

52

Bauer

1 milj.

Debenhams Desire

4

Publicis Blueprint

gratis

747.000

OK! magazine

50

Northern & Shell

609.000

Source

4

John Brown

gratis

593.000

Closer

52

Bauer

536.000

Heat

52

Bauer

516.000

Chat

48

IPC Media

505.000

Glamour

12

Condé Nast

498.000

That;’s Life

48

Bauer

453.000

Now

50

IPC Media

451.000

Ouderschap/ opvoeding

Emma’s Diary Preg­nancy guide

2

Lifecycle marketing

gratis

414.000

Village Life

4

Center parcs

gratis

400.000

Your family

6

Redwood

gratis

392.000

Mannenbladen

Shortlist

26

Shortlist Media

gratis

463.000

Sport

42

Sport, Media & Strategy

gratis

317.000

FHM

12

Bauer

285.000

Kinder en jeugdbladen

Sky Kids

12

John Brown

757.000

Sugar(tienermeisjes)

12

Hachette Philipacchi

154.000

Simpsons Comics

14

Titan Publishing group

133.000

Interieur

Good Housekeeping

12

National Magazine Company

446.000

Ikea Family Life

August Media

gratis

299.000

Kookbladen

Asda magazine

12

Publicis blueprint

gratis

2,91 milj.

Tesco Magazine

12

Cedar Communicati­ons

gratis

2,44 milj.

Sainsbury’s fresh ideas

4

Seven Squared

gratis

1,50 milj.

Somerfield magazine

14

PSP rare publishing

gratis

1,20 milj.

BBC Good food

12

BBC worldwide

347.000

Waitrose foods ill.

12

John Brown

317.000

Landschap/ natuur/ tuinbladen

National Trust magazine

4

National Trust

LB

1,81 milj.

Birds

4

RSPB

LB

606.000

The Garden

12

RHS Publications

LB

336.000

Heritage today

4

Seven Squared

LB

263.000

Auto en motorbladen

Ford magazines

2

Forward  ltd

gratis

535.000

Vauxhall magazine

6

Brooklands group

gratis

410.000

Caravan club magazine

24

Caravan Club

gratis

362.000

Motoring & Leisure

20

Motoring & Leisure

LB

294.000

Sport

Sky Sports Magazine

12

Haymarket

LB

4,39 milj.

Match (jeugdvoetbal)

51

Bauer

111.000

Opinieweekbladen

Private Eye

26

Pressdram

197.000

Time magazine BI

52

Time Warner

135.000

The Week

52

Dennis Publishing

133.000

Populair wetenschappelijk

National Geographic

12

NG Society

358.000

New Scientist

12

Reed business information

100.000

General Interest

Readers Digest

12

RD Association

657.000

Legion

8

Redactive Publishing

LB

382.000

Diversen 

Saga Magazine

52

Saga Publishing

Pens

649.000

Cineworld Unlimited

10

Bristol magazines

gratis

480.000

Economist UK edition

50

Economist Newspa­per

zaken

181.000

Computer active

52

Incisive Media

PC

199.000

High Life (reis en vakantieblad)

12

Cedar Communications

gratis

191.000

Puzzler collection

14

Puzzler Media

184.000

De meeste gratis bladen zijn klantenbladen die bijv. bij supermarkten kunnen worden meege­nomen. De grootste oplagen buiten het VK en Ierland waren weggelegd voor Time Magazine (391.000)., gevolgd door The Economist (360.000), Ireland of the Welcomes (81.000), New Scientist (74.000), Fortune Magazine Europe (82.000) en Guardian Weekly (68.000).

Bij de vakbladen scoorden medische en gezondheidstitels het hoogst (685), gevolgd door natuurwetenschap, sociale wetenschap, publieke dienstverlening en zakelijke dienstverlening (344). Onder boeren las 95% vakblad, onder artsen 92% en onder managers 88%. Van de vakbladoplagen ligt 70% in het verlengde van een registratie als lid van een club. In die zin zijn ze dus gratis. Een aantal bladen kennen daarnaast ook losse abonnees. Vakpublica­ties worden het vaakst aangegeven als voornaamste beroepsmatige informatiebron (door 87%). Daarna komen websites 70%, congressen en tentoonstellingen 54%, landelijke kran­ten 46% en algemene vakbladen en direct mail (beide 42%). De oplagen van vakbladen in de navolgende tabel (bron: http://www.abc.org.uk/) zijn veelal verspreide oplagen per editie tussen 1/7-2006 en 1/7-2007 in het VK. Ed. p/j = Edities per jaar. Onder sector: V verpleging, M medisch, BM business management, PM personeelsmanagement, E elektronica, A Ac­countancy, J juridisch, L landmeters, Ag agrarisch, * bladen kennen ook losse abonnees.

Naam

Ed p/j

Uitgever

Sector

Oplagen

RCN bulletin

25

RCN Publishing

V

375.000

GMC Today

5

General medical Council

M

203.000

First voice of business

6

NFSE Sales

BM

186.000

Business Network

6

NFSE Sales

BM

186.000

Engineering and Technology

12

Institution of Engineering & T.

E

123.000

People management

25

Personnel Publ.

PM *

118.000

Law Society’s Gazette

48

The Council of the Law Society

J *

112.000

British Medical Journal

52

BMJ Publications

M *

112.000

Accountancy

12

Wolters Kluwer UK

A *

103.000

Financial Management

10

Caspian Publishing

BM *

100.000

Management Today

12

Haymarket

BM *

97.000

RICS Business

10

Atom Publishing

L

87.000

Nursing Standard

50

RCN Publishing

V *

73.000

Professional manager

6

Chartered manage­ment Institute

BM *

71.000

Farmers Weekly

52

Reed Business Inf.

Ag *

67.000

Tot de meest verspreide titels buiten het VK behoren Accounting & Business van uitgever ACCA (in VK 56.000, buiten VK 65.000), Financial Management (48.000), Engineering & Technology (28.000) en GMC Today (27.000). Via http://www.ppa.co.uk/ kan onder publis­hing/ data & trends het Magazine media handbook worden gedownload dat boordevol zit met recente informatie over de sector (ook over de marketing & advertising kant).