Gedrukte media

Geschiedenis en achtergronden

De eerste kranten in Oostenrijk waren weekkranten die verschenen onder de naam Ordinari Zeitungen. In 1621 werden ze in Wenen uitgegeven door drukkerij Formica/ Costerovius en in 1630 doken ze op in Linz. Tot op de dag van vandaag zet de “Amtlichte Linzer Zeitung” de traditie voort. Vanaf 1622 verschenen in de hoofdstad vanuit dezelfde drukkerij tevens met onregelmatige tussenpozen weekkranten als “Ordentlichen Postzeitingen”. In de 17e eeuw kwamen ook weekkranten uit in Graz, Innsbruck, Bregenz en Salzburg, vaak onder dezelfde namen. De krant van Salzburg vertegenwoordigde destijds een soeverein rijksdeel en het werd in de 18e eeuw onder de naam “Oberdeutsche Staatszeitung” de 1e regiokrant. In de 1e helft van de 18e eeuw werd dit  één van de 19 politieke landelijke kranten. De Wiener Zeitung verscheen in 1703 als “Wienerisches Diarium” en daarmee als eerste dagblad. In 1789 werd het de Wiener Zeitung. In 1812 werd deze krant staatsblad en sinds 1858 wordt ze gedrukt in de staatsdrukkerij. In 1998 ging de staatsdrukkerij over in Mediaprint. De gebeurtenissen rond de vlucht van Metternich in 1848 worden in Oostenrijk vaak omschreven als een revolutie. Ze mondden uit in meer persvrijheid en in de oprichting van zo’n 300 kranten en tijdschriftentitels, waaronder 86 dagbladen. “Die Presse” vertegenwoordigde daarbij met haar lichte en onderhoudende schrijfstijl een nieuw publicitair concept vanuit Frankrijk dat aansloeg. In 1861 en 1862 leverde Karl Marx zijn bijdrage als correspondent in Londen en zionist Theodor Herzl was tussen 1891 en 1904 literatuurcriticus en Parijs correspondent voor die Presse. Thans is de krant meer zakelijk. Ze wordt gesponsord door de kamers van koophandel. In 1869 kwam in Graz de eerste katholieke persvereniging van de grond en daarmee was ook uitgeverij Styria geboren (thans de 2e uitgever van het land).

Na 1890 kwamen partijkranten op. Daartoe behoorde de in 1889 als opvolger van de verboden krant Gleichkeit opgerichte sociaal-democratische Arbeiderskrant. Andere goedkope en toegankelijk kranten waren de in 1900 in Wenen begonnen geïllustreerde Kronen Zeitung (zo genoemd vanwege de toenmalige prijs) en de in 1904 in Graz gestichte Kleine Zeitung (nu de grootste betaalde regiokrant). Na de 1e wereldoorlog en tijdens de 1e republiek (1918-1934) hadden het opkomende nationalisme en de toenemende spanningen tussen links en rechts hun weerslag in de pers. Wenen werd de krantenstad bij uitstek. Er werden zo’n 140 kranten uitgegeven die 80% van de oplagen in heel Oostenrijk dekten. Na 1933 werd het parlement opzij gezet en nationaal-socialisme en antisemitisme zegevierden. Er werden perscensuur en verplichte nieuwsopname ingevoerd, linkse en joodse kranten werden verboden en joodse redactieleden werden ontslagen. In 1940 waren er nog 9 van de 16 Weense kranten over. Naziekranten die er bij waren gekomen gaven de toon aan. De Kronen Zeitung bleef onder het Nazi-regime verschijnen en werd in 1944 opgeheven.

Hitler haalde veel van zijn ideeën uit het in Graz uitgegeven tijdschrift Ostara dat kort na de 20e eeuwwisseling onder redactie stond van voormalig monnik Joseph Adolf Lanz. Lanz ging een paar jaar in het klooster en veranderde daar zijn naam om de joodse afkomst van zijn moeder te verhullen. Nadien introduceerde hij de arische “Herrenmensch” en kwam hij met racistische theorieën op de proppen, m.n via dit tijdschrift.

In mei 1945 werd in alle 4 geallieerde zones begonnen met een algemeen persverbod. Vervolgens mocht de krant van de voormalige regering in ballingschap Neues Österreich uitkomen. De 4 bezettingsautoriteiten richtten daarnaast in hun regio ieder minstens één krant op (de “Heeresgruppenpresse” die ook bestond in Duitsland). Deze kregen weldra een Oostenrijkse redactie. De (Wiener) Kurier uit de Amerikaanse zone werd in 1954 opgekocht door een Oostenrijkse industrieel en haalde een oplage van een half miljoen. Later werd de krant kleiner. Ook de krant Welt am Montag uit de Britse zone bestaat nog. Ze kreeg een socialistische inslag en ging in 1967 over in Weense SPÖ boulevardkrant Neue Zeitung. Voor eigen titels moesten de Oostenrijkers toestemming vragen. Vaak ging het hier om politieke partijkranten en regionale kranten. Een aantal kranten werden heropgericht, waaronder de door de Nazi’s verboden die Presse (met steun van de KvK), de roomse Kleine Zeitung en de socialistische Arbeiterzeitung. Zo kon het gebeuren dat politieke partijkranten in 1954 rond 60% van de oplagen haalden. In 2002 was daar nog maar 2% van over, verdeeld over 3 kranten (2 van de ÖVP en 1 socialistische regiokrant). In 1959 kocht redacteur Hans Dichant van Kurier het recht op de titel Kronen Zeitung. Binnen 10 jaar was het opnieuw de grootste krant van Oostenrijk. Ze bleef dat, mede door het fuseren met andere kranten, tot nu toe.

Ook in Oostenrijk sloeg vanaf de 70er jaren de persconcentratie toe. Het aantal landelijke titels nam tussen 1946 en 2006 af van 35 naar 7 en in 2003 was de hele krantenmarkt in handen van 5 uitgevers. Daarmee kent Oostenrijk de grootste concentratie binnen Europa. Boulevardbladen namen de leidende positie over van politieke kranten. De Duitse uitgevers WAZ en Bertelsmann kreeg veel in de melk te brokkelen. De grootste uitgever Mediaprint is in 1988 gecreëerd als dochteronderneming toen het Duitse uitgeversconcern WAZ zich inkocht bij Kronen Zeitung en Kurier. In 2004 verscheen Heute als 1e gratis landelijke krant, in 2006 gevolgd door Oberösterreichs Neue en OK. In dat jaar kwam ook de goedkope krant Österreich voor het eerst uit in een oplage van 250.000 (in weekenden hoger). In 2005 telde het Oostenrijkse CBS 258 krantentitels en 2791 tijdschriftentitels.

Kranten

Volgens het Oostenrijkse CBS fluctueerde tussen 1960 en 2005 het totale aantal krantentitels nogal. Tussen 1999 en 2004 nam dit aantal volgens deze bron toe van 185 naar 260. In 2005 lag het op 258, waaronder 32 dagbladen (17 landelijk, 15 regionaal) en 226 kranten met een lagere verschijningsfrequentie (het vaakst advertentieweekkranten). De 951 miljoen kranten die minstens 4 keer p/w van de persen kwamen resulteerden in een omzet van €1,07 miljard (+7% t.o.v 2004). De landelijke dagbladen bereikten rond 75% van de Oostenrijkers (de Kronen Zeiting alleen al rond 45%). De Oostenrijkse statistici baseerden zich op gegevens van het VÖZ die op haar beurt het Pressehandbuch als bron gebruikte. In 2007 maakte de website van het VÖZ melding van 18 verkoopdagbladen, 4 gratis dagbladen en 226 al dan niet betaalde regionale en lokale (week)kranten. Bij de oplagecijfers werden door het VÖZ de gegevens van het Oostenrijkse oplagekantoor ÖAK gebruikt. Sinds 2007 levert de grootste uitgever mediaprint echter geen gegevens meer aan het ÖAK, hetgeen ook de oplagelijst van het VÖZ voor dat jaar incompleet maakt. De uitgevers News Verlag en Mediapront brengen nu hun gegevens onder bij oplagebureau MAK. De totale oplage van de 18 betaalde dagbladen lag in 2007 rond 3 miljoen en die van de 4 gratis dagbladen rond 1 miljoen. De gratis advertentiebladen haalden per keer een totaaloplage rond 7,3 miljoen.

De meeste landelijke en regionale dagbladen komen 6 x p/w uit. De grote boulevardkranten Kronen Zeitung, Kurier en Österreich kennen daarnaast een zondagseditie. De kranten Medianet en Wiener Zeitung verschijnen van dinsdag t/m vrijdag en de 4 gratis dagbladen op maandag t/m vrijdag. Sommige grote kranten hebben regionale edities. De Kronen Zeitung had er 9, Kurier 5, Heute 4 en de Kleine Zeitung, Salzburger Nachrichten en OK ieder 2. De meeste dagbladen werden, op enkele kleinere regionale uitzonderingen na, in 2005 het meeste gelezen door mannen. De oplagecijfers in de lijst hieronder zijn bij benadering. Bij sommige kranten zijn bijv de weekendedities aanzienlijk hoger dan de doordeweekse edities. Zo telt de weekendeditie van Österreich een oplage tot 600.000. De Kleine Zeitung wordt als grootste regiokrant verspreid in Karinthië, Stiermarken en Oost-Tirol. Ook de Oberösterreichische en de Salzburger Nachtrichten en de Tiroler Tageszeitung zijn grote regiokranten. Der Standard en die Presse zijn beide kwaliteitskranten. De eerste krant is relatief liberaal en vrij sterk op Wenen gericht en die Presse is meer burgerlijk conservatief.

Grootste betaalde dagbladen 2006/ 2007

Naam

Oprichtings-

jaar

Eigenaar

Oplagen

Tendens

(Neue) Kronen Zeitung

1959

Mediaprint

1 miljoen

+

Kleine Zeitung

1904

Styria

292.000

+

Kurier

1945

Mediaprint

254.000

Österreich

2006

Wolfgang Fellner

250.000

Österreich classic

Ósterreich Zeitungsverlag

207.000

Oberöstereichische nachrichten

1945

Wimmer & co

129.000

+

Tiroler Tageszeitung

1946

Moser

105.000

+

Die Presse

1848

Styria

103.000

+

Der Standard

1988

Oscar Bronner Süddeutsche Zeitung

100.000

Salzburger Nachrichten

1945

Eigen beheer

90.000

Gratis dagbladen medio 2007

Heute

2004

AHVV verlag

500.000

OK

2006

Styria

100.000

Oberösterreichs Neue

2006

Wimmer

60.000

Grootste betaalde weekkranten medio 2007

Naam

Uitgever

oplage

Kombi OO ‘RS Korrekt

Oberösterreichische Rundschau

277.000

Oberösterreichische Rundschau

Oberösterreichische Rundschau

236.000

NÖN

Niederösterreichisches Pressehaus

156.000

Grootste gratis termijnkranten medio 2007

Naam

Frequentie p/j

Uitgever

Oplage

Kombi Bezirksblätter

26

Print-Zeitungsverlag

1,25 milj.

Weekend Mag.

26

Weekend Magazin

1,11 milj.

OÖ so-RS

52

Oberösterreichische Rundschau

485.000

Wiener Bezirkszeitung

24

Mader Zeitschriftenverlag

705.000

Wiener Bezirksblatt

12

VWZ Zeitschriftenverlag

627.000

Woche Kärnten

52

Kärtner Wochezeitung

225.000

Bij de gratis termijnkranten gaat het doorgaans om advertentiebladen. Omdat deze in Oostenrijk nogal een negatieve naam hebben worden ze eufemistisch aangeduid als Kostenlose Wochenzeitung, Regionalzeitung of Bezirksblatt. Op de website http://www.vrm.at/ staan alle regionale uitgevers van dit soort bladen. Tot de grote supplementen behoort het TV programmatijdschrift Tele van uitgeverij Styria (supplement bij regiokranten, oplage 1,46 miljoen). TV Woche, de vrijdagse TV  bijlage van Kronen Zeitung en Kurier, heeft een vergelijkbare oplage. Active beauty is een aanvullend klantenmagazine van Styria (oplage 1 miljoen, 10 edities p/j). Styria geeft bijv de gratis huis aan huis weekkrant Woche uit in 8 regionale edities in een totaaloplage van ruim 735.000. Naast reclame staat er veel informatie in.

Tijdschriften

Volgens het Oostenrijkse CBS fluctueerde tussen 1960 en 2005 het totale aantal tijdschriftentitels nogal. Sinds 1999 lag het tussen 2750 en 2800 (2791 in 2005). De 494 miljoen tijdschriften en weekkranten die dat jaar van de persen gleden (2% minder dan in 2004) resulteerden in een omzet van €619 miljoen (vrijwel gelijk aan 2004). De grootste tijdschriftenuitgevers zijn Mediaprint, News Verlag en Styria dat medio 2007 Sport Magazin Gruppe er bij kreeg. In de lijst hieronder staan de tijdschriften met de grootste oplagen die te vinden waren op de websites van ÖAK en MAK (oplagen 2e kwartaal 2007). Merkwaardig genoeg vielen daar bijv geen vrouwenweekbladen onder. De weekbladen van de Oostenrijkse KvK, waarvan de totale oplage is opgenomen, worden uitgegeven in provinciale edities (zie website ÖAK). Ze zijn te vinden onder de noemer “Fachzeitschriften”.

Naam

Uitgaven p/j

Type blad

Uitgever

Oplagen

Weekbladen/ 2wekelijkse bladen

Wirtschaftskammer- zeitungen Kombi

52

KvK leden

Wirtschafts-

kammer

415.000

Die ganze Woche

52

Veelzijdig/opinie

Ganze Woche

394.000

TV media

52

Programmablad

News

287.000

News

52

Veelzijdig/opinie

News

252.000

Profil

52

Actualiteit

News

92.000

Sportwoche

52

Sport

Eigen beheer

83.000

Seitenblicke

52

Sterren/society

Bull Verlags

82.000

Woman

26

Vrouwen

News

232.000

E-media

26

Computerblad

News

100.000

Andere periodieken

Auto Touring

12

Autoblad

ÖAMTC

1,35 miljoen

Visa Magazin

6

Klantenblad

Falter Verlag

608.000

Unsere Generation

12

Ledenblad

Pensionisten-verband

264.000

Freie Fahrt

8

Ledenblad

Autoclub ARBÖ

386.000

Donauland Hauptkatolog

6

Ledenblad

Buch-

gemeinschaftDL

418.000

Topic

11

Informatief jeugdblad

Kinderzeitung Zeitschriften

137.000

ÖRF Nachlese

12

Programmablad

ÖRF-Enterprise

105.000

Maxima

12

Klantenblad

Merkur

Warenhandel

100.000

Gewinn

12

Economie

Wailand & Walstein

96.500

Trend

12

Economie

News

75.000

News Leben

12

Gezondheid

News

73.000

Autorevue

12

Autoblad

News

73.000

Gusto

12

Koken/eten

News

71.000