Staatsvorm

De hui­dige Zweedse grondwet dateert van 1/1-1975. Het land kent een éénkamerparlement (de Riksdag) met 349 zetels. Om de 4 jaar zijn er parlementsverkiezingen. Anders dan in Ne­derland zijn in Zweden ministers niet verant­woordelijk voor het gedrag van de koning en de  staatsrechtelijke rol van de koning is beperkter dan in Nederland. Sinds september 1973 vervult Carl XVI Gustav dit via erfopvolging verkregen ambt.