Staatsvorm

De president van de Tsjechische republiek wordt voor 5 jaar geko­zen door het par­lement met een maximum van 2 termijnen. Het parlement be­staat uit de senaat (81 ze­tels) en het huis van afgevaardigden (200 zetels). Beide kamers worden rechtstreeks ge­kozen; het huis van afgevaardigden om de 4 jaar. De president benoemt de 1e minister. Deze formeert een kabinet en draagt dat aan hem voor.