Algemeen

Bronnen en achtergrond

Geraadpleegde internetbronnen over het Cypriotische medialandschap zijn Unesco statistics (dagbladoplage 2004), een verslag van de Europese commissie over de mediasituatie in 2004, wikipedia, Cyprus media, worldreport van Financial Times, EJC (centrum Europese journalistiek) en de internationale persinstelling IPI en verslaggevers zonder grenzen; beide instanties die zich bezig houden met persvrijheid (vaak actueel t/m 2006). Up-to-date, maar wel betaalde informatie over marketing en media is verkrijgbaar via EAO (European Audiovisual Observatory; uitzendmedia 36 Europese landen), WAN (world association of newspapers: gedrukte media 216 landen) en WARC (World Adverising Research Centre over alle media). Bepalende factoren in het Cypriotische medialandschap zijn de Engelse koloniale achtergrond, de traditioneel grote invloed op de media van vakbonden en politieke partijen en de opdeling van het eiland in een Turks en een Grieks deel. Daarbij wordt de regering van het Turkse deel TRNC slechts door Turkije erkend. Op Cyprus verliezen vakbonden, politieke partijen en publieke media relatief weinig terrein aan de commercie en het internet wordt steeds belangrijker. Thans hebben alle belangrijke media zich een plek toegeëigend.

Pers/mediavrijheid

Pers en mediavrijheid ligt verankerd in de grondwet van GrieksCyprus, maar niet in die van de TRNC. Journalisten vallen daar onder militair gezag. Van de krant Afrika (uit protest zo genoemd om aan te geven dat in de TRNC de wetten van de jungle heersen) is bijv bekend dat telefoons van journalisten worden afgetapt en dat journalisten door de Turkse Grijze wolven met de dood zijn bedreigd. Ook worden daar regelmatig journalisten opgepakt (waaronder buitenlandse) omdat ze zich in de ogen van het leger niet aan de veiligheidsvoorschriften houden. Sinds 1989 kent GrieksCyprus een perswet waarin de vrijheid nader is uitgewerkt. Klachten kunnen worden gedeponeerd bij de CMCC (Cyprus Media Complaints Commission) of de CAR (Cyprus Authority of Radio television). Op de persvrijheidindex (press freedom index) van verslaggevers zonder grenzen bezette GrieksCyprus in 2006 onder alle 222 wereldlanden een 30e plek op een ranglijst die door de vele gedeelde posities 168 plaatsen bevatte. Verslaggevers zonder grenzen maakte gewag van belemmeringen tussen de TRNC en GrieksCyprus in de vrije nieuwsgaring en van toenemende zelfcensuur sinds 2003. 

Clubs en organisaties

Binnen de perswet functioneert het onafhankelijke Cyprische nieuwsagentschap CNA. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de journalistenbond, de uitgeversbond, de publieke omroep en het pers en informatiebureau. Men verspreid het nieuws in het Grieks, Turks en Engels. In de TRNC opereren een 6tal nieuwsagentschappen, waaronder TAK (Turkse nieuwsagentschap Cyprus), ANA (Akdeniz), en LNA  (Levkosia). De Grieks Cyprische journalistenbond met rond 400 leden en een eigen gedragscode is aangesloten bij de Europese en de wereldbond van journalisten, bij het CNA en bij de adviescommissie voor de uitzendmedia. Men kent daarnaast een bond van kranten en tijdschriftenuitgevers en van elektronische media-eigenaars. De 3 bonden hebben samen een ethische commissie gevormd. In de TRNC vigeert de bond van perswerkers Basin-Sen die ook bij de internationale journalistenbond zit. De uitgeverij DIAS is de grootste media eigenaar op het eiland. Ze geeft in GrieksCyprus meerdere kranten (waaronder Simerini) en tijdschriften uit en beheert daarnaast de meest bekeken tv zender Sigma en de meest beluisterde commerciële radiozender Proto. Veel media op Cyprus worden in eigen beheer uitgegeven of zijn in eigen beheer; vaak van uitgevers of mediapoten van vakbonden of politieke partijen.

Marketing

Voor 2004 worden de Cypriotische advertentie-uitgaven geschat op €70 miljoen. Daarvan nam de TV 63%, de gedrukte media 18% en de radio 8% voor rekening. De rest (11%) ging naar andere reclamevormen (bijv buitenreclame). Van de ruim 308.000 TV spots (+20% ten opzichte van 2003) kwam 88% op rekening van de commerciële zenders Sigma TV (39,5%); ANT1 (24,5%) en MEGA (24%). De 2 publieke omroepen waren goed voor de rest (12%).