Digitale media

Geschiedenis en ontwikkeling van de omroep

Op 9 maart 1923 was radio ingenieur Gösta Fand de 1e Zweed die een radiozendvergunning kreeg. In 1925 begon AB Radiotjänst met uitzenden. De zender was bezit van kranten, nieuwsagentschappen en de radio industrie. Tussen 1926 en 1933 werd het aantal uitzenduren opgeschroefd van een paar uur per avond naar 8 uur p/d (met vanaf 1928 schoolradio). Op 8 april 1937 overschreed het aantal geregistreerde radiobezitters het miljoen. In de 2e wereldoorlog begon de radiodienst met uitzendingen in meerdere talen. In 1950 behoorde men tot de 23 oprichters van de EBU. In 1955 kwam P2 als 2e publieke radiozender in de lucht. Het jaar daarop zond de dienst een 1e TV programma uit. In 1957 werd de naam de radiodienst veranderd in SR (Sveriges Radio) (mede vanwege de nieuwe TV afdeling) en een aantal burgerorganisaties werden toegevoegd als aandeelhouder. De staat en de pers kregen ieder 40% aandeel en 20% werd van SR zelf

In 1958 startte de 1e radiopiraat, radio Mercur van Nils-Eric Svensson (later Radio Sud), haar uitzendingen vanuit Skåne via een bevriende Deense radiopiraat die buiten de territoriale wateren voor de kust lag. Dit was in een tijd waarin de Zweedse publieke radio misschien een uur per dag popmuziek uitzond. Qua luisterpubliek was het dan ook een instant succes en in 1961 volgde Radio Nord het voorbeeld vanaf de Oostzee. Om de piraten de wind uit de zeilen te nemen bracht SR op 4 mei 1961 Melodiradio in de lucht. Dit werd in 1962 de 3e publieke radiozender P3 en vanaf 1964 zond ze non-stop popmuziek uit. Eind 1966 bracht SR een zenderprofilering aan. P1 werd de praat en informatiezender, P2 ging regioprogramma’s, schoolradio en klassieke muziek uitzenden en P3 bleef het popkanaal. In het jaar daarop werd de staat voor 60% eigenaar van SR en de pers en SR kregen ieder 20% aandeel. In 1969 kwam er een 2e TV net bij met het ontstaan van TV1 en TV2 als onvermijdelijk gevolg. De bedoeling was dat een stimulerende competitie de kwaliteit van de TV zou verbeteren.   Een jaar later begon de TV met uitzendingen in kleur en met regio TV in Skåne. In 1987 was met het Stockholmse ABC als laatste regiozender het hele land voorzien.

In 1977 werd de Zweedse lokale radiomaatschappij gevormd die via P3 24 regionale uitzendingen ging verzorgen. In 1979 werd SR het overkoepelende moederbedrijf van de Zweedse publieke landelijke radio (RR: Riksradio), lokale omroep (LRAB), TV (SVT) en educatieve omroepstichting (UR: Utbildningsradio, UR kwam echter ook op TV). In dat jaar werden tevens lokale private radiozenders toegelaten, zolang ze maar geen reclame uitzonden. In 1987 gingen de regio-uitzendingen van de publieke radio naar P4 en men herdoopte TV1 in Kanal1. Ook kwam TV3 van het Britse Viasat en investeringsmaatschappij Kinnevik als 1e Zweedstalige commerciële (satelliet)kanaal in de lucht. Vanaf 1989 waren TV3, filmkanaal TV1000 (ook van Viasat/ Kinnevik) en Nordic Channel als Zweedstalige TV zenders te ontvangen. In 1992 kwam ZTV van Viasat op de kabel als muziekkanaal en pendant van Z radio. TV4 van Nordisk Television AB van Ingemar Lijonborg en Gunnar Bergvall werd het 1e commerciële kanaal met grondontvangst van Zweden. In 1994 kreeg Kinnevik een 30% aandeel in TV4 en men doopte de zender om tot TV4 AB. TV4 was als grondstation wettelijk verplicht geraakt om ook regio TV te verzorgen. Nordic Channel werd verkocht aan SBS en omgedoopt tot TV5. Omdat met dit alles de bevinding begon te overheersen dat het hek van de dam was eindigde in 1993 de wettelijke monopoliepositie van SR. SR werd opgedeeld in 4 landelijke en 25 regionale zenders. De 1e commerciële radio popmuziekzenders Rix FM, Z-radio en het Franse internationale NRJ netwerk kwamen ook de lucht, maar ze mochten nog steeds geen reclame uitzenden. Z-radio en Rix FM werden betaald uit reclameopbrengsten van de beide TV zenders van Viasat. Bij de publieke radio fuseerden in 1994 RR en LRAB.

De situatie veranderde door de radio en TV wet van 1996. Deze liet ook commerciële radioreclame toe. Om de commerciële concurrentie het hoofd te bieden werd besloten dat de publieke TV zenders Kanal1 en TV2 weer moesten gaan samenwerken. Om dat streven tot uitdrukking te brengen kregen ze opnieuw eenzelfde naam, ditmaal SVT1 en 2. De commerciële Z radio ging op in Rix FM en Viasat startte Power Hit radio. Door protesten van de internationale Franse TV5, die in Zweden intussen ook te ontvangen was, moest TV5 van SBS van naam veranderen. In 1994 werd het Femman (“De Vijf”) en in 1996 Kanal5. In 1995 brengt SR de 1e digitale (DAB) radio-uitzendingen en in 1997 de satellietzender SVT Europe; eerst als Europees en later als wereldwijd buitenlandkanaal. In 1999 kwam er voor het eerst digitale grondontvangst. SR begon 6 nieuwe radiokanalen en SVT nieuwskanaal SVT24. In 2000 komen de 1e 3 SR radiozenders op het internet. Begin 2002 werden de regio TV zenders vervangen door SVT extra en eind 2002 begon SVT kinderkanaal Barnkanalen. Ook wint de SR website in dat jaar een prijs als beste website. In 2003 start SVT de 3 digitale P3 muziekkanalen Rockstar, Street en Svea en een digitaal multiculti kanaal en SVT24 breidt het menu uit met actualiteit en sport. In 2004 start SVT het kenniskanaal (Kunskapskanalen). In het jubileumjaar 2005 (70 jarig bestaan) komen alle SR radiozenders op het internet en het eiland Gotland begint als eerste met de sluiting van de analoge transmissie. Verder start de publieke radio SR een podcast dienst voor MP3 spelers en een mobiele telefoonservice. In 2006 maakt SVT een aanvang met video Podcast (VODcasting) en met HDTV uitzendingen.

In 2005 ging van de omroepbijdragen van de publieke omroep (zo’n €200 p/j)  57,7% naar de SVT, 37,5% naar de SR en 4,75% naar de educatieve radio en TV omroep UR.

In 1997 werd de Zweedse MTG (Modern Times Group) gecreëerd uit de Media Holdings van de Kinnevik investeringsgroep waartoe TV3, TV4 (deels) en nieuws en actualiteitenzender TV8 van Viasat behoorden. Naderhand kreeg Viasat er in Zweden tussen 20 en 30 betaalde TV themakanalen bij. C more entertainment van SBS, dat eveneens in 1997 begon, kreeg ook een flink aantal van zulke kanalen. Sinds 2002 beschikt MTG radio over Rix FM, Svenska Favoriter, Lugna Favoriter, NRG en Bandit Rock 106-3. Daarmee werd dit het grootste commerciële radionetwerk van Zweden. In 2004 verandert TVZ van MTG van een jongeren in een mannen netwerk en de commerciële radiozenders van Rix FM en NRJ gaan samenwerken. In 2006 brengt MTG TV6 naast The Voice TV en Canal+ Sport1 als 3e commerciële Tv zender in de lucht. In 2007 werden de radio en TV zenders van SBS onderdeel van ProSiebenSat1 en TV4 AB werd via Nordic Broadcasting Oy bezit van Bonnier. In februari 2007 bracht men Kanal9 in de lucht. TV4 was intussen de grootste commerciële analoge TV zender van Zweden geworden en het TV4AB netwerk had er 9 digitale themakanalen bij gekregen. In september 2007 lanceerde men TV4 sport (voorheen van de krant Expressen).

Huidige TV:ontvangst, kijkgedrag, inhoud

In 2006 had volgens Eurobarometer 99% van de Zweedse huishoudens TV (EU27: 97%); 73% (EU 75%) had één gewoon toestel, 20% (EU 16%) was in het bezit van een standaard en een breedbeeld TV en 6% (EU 6%) had alleen breedbeeld. Het ge­deelte met digitale grondont­vangst (22% hoogste EU met VK, EU 7%) en ontvangst via kabel (51 om 35%), telefoon + modem (4 om 2%) of satelliet (23 om 21%) lag boven het EU gemiddelde en het gedeelte met analoge grondontvangst (24 om 45%) lag daar flink onder. Huishoudingen met meer communicatiediensten in één pakket waren er iets meer dan gemiddeld in de EU (21 om 20%). Per huishouden zijn meer ontvangstvormen moge­lijk. OFCOM kwam voor 2006 voor Zweden op 54% kabel (44% analoog, 10% digitaal), 28% satelliet (18% digitaal, 10% analoog), 14% digitaal grond (geen analoge grondontvangst meer) en 4% ADSL.

Volgens http://www.ofcom.org.uk/media/ (research and market data/ communications market reports/ international communications market 2007/TV) lagen de inkomsten van de TV sector in 2006 rond €1,6 miljard. In dat jaar haalden alle Zweedse TV zenders samen 30% van hun inkomsten uit reclame (weinig naar EU maatstaven), 42% uit abonnementen (88% van de Zweden keek abonnee TV) en 28% uit omroepbijdragen (rond €220). Het aandeel van de 5 meest bekeken zenders was groot naar EU maatstaven (76%). In de 9 EU landen VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en NL bedroeg het gemiddeld 68% (Nederland 58%). De gemiddelde TV kijktijd van 3plussers bereikte in 2005 een dieptepunt met 2u26 minuten p/d (bron http://www.nordicom.gu.se/ mediestatistik). In 2007 was dat 11 minuten meer geworden. Het bleef echter flink onder het EU gemiddelde (in alle Noord-Europese landen wordt relatief weinig TV gekeken). Het TV dagbereik daalde tussen 2000 en 2005 van 76 naar 70% (71% in 2006 en 2007; op zondag 75%). Zweden kent tussen 6 en 10 uur ’s avonds een duidelijke primetime piek. In de 3 wintermaanden wordt het meest gekeken (77% in 2007) en in juli het minst (60%; 57% in 2006).

In Zweden wordt het kijkgedrag gemeten vanaf 3 jaar (in de meeste landen vanaf  16 jaar), maar anderzijds hanteert men wat langere meetintervallen (5 minuten, in de meeste andere landen 3 minuten of 1 minuut). Binnen 5 minuten wordt er uiteraard vaker gezapt.

Het aandeel van door de omroepen zelf of in hun opdracht gemaakte TV programma’s daalde tussen 2002 en 2006 van 45 naar 36% ten gunste van het aandeel herhalingen (van 35 naar 45%). Het gedeelte ingekochte programma’s bleef rond 19% hangen. Daarvan kwam een opvallend groot deel (54%) uit andere Europese landen. Programma’s uit Amerika scoorden met 32% ook aardig hoog, waardoor er maar weinig overbleef voor inkoop van eigen bodem (12%) of van elders (3%). De tabel hieronder biedt info over de genreverdeling in % (afgerond op hele getallen) in 2006 bij de publieke omroepen in 9 EU landen.

Genre

VK

DL

FRA

ITA

POL

SPA

NED

ZWE

IRL

Feiten

24

19

5

15

13

9

31

20

2

Fictie

22

32

15

21

47

26

18

24

57

Amusement

18

10

33

24

8

6

6

12

9

Nieuws

13

9

15

15

9

19

29

11

11

Sport

10

9

6

7

6

9

12

12

6

Educatie

7

1

1

2

Kunst/muziek

3

13

23

15

12

22

4

11

2

Overig

5

9

3

3

5

7

5

13

In het jaarverslag (Årsrapport) 2007 van Mediamätning i Skandinaviën (http://www.mms.se/) staan de top10 lijsten van meest bekeken programma’s bij een flink aantal TV zenders in 2007. Daarbij vormt de top10 van de publieke zender SVT1 tevens de landelijke top10. Daarin zaten 4 muziekprogramma’s, waarvan 3 rond het Eurovisie songfestival + voorselectie (waaronder de plaatsen 1 en 3) en de populaire jaarlijks terugkerende zomerse samenzang van volksliedjes Allsång på Skansen in Stockholm. Plaats 2 kwam op naam van een traditionele Disney special op kerstavond. Verder zaten in de top10 2 series (Saltön; het zouteiland, en komische serie Playa del sol), het spelletje På Spåret (op het spoor, waarbij geraden moet worden naar plaats en bestemming van een trein ergens in Zweden) en 2 sportprogramma’s. Bij de 10e t/m de 20e plek kwamen 7 posities op naam van commerciële zender TV4, waaronder Dancing with the stars, Idols en detective Wallander (3 keer). De andere 3 posities kwamen op het conto van een sportuitzending op SVT2 en 2 voetbalinterlands op TV3. Het aantal afgestemde TV’s liep bij de top20 uiteen van 3,98 miljoen naar 1,55 miljoen.

 Volgens het verslag Swedish trends 1986-2006 van de universiteit van Gotenburg (http://www.som.gu.se/english.htm) zag in 2005 in een doorsnee week 94% van de Zweden tussen 15 en 80 (-1% t.o.v 2002) het nieuws op TV, gevolgd door film (66%, -5%), drama (66%, +3%), sport (58%, gelijk gebleven), cultuur (51%, +1%) en docusoaps (23%, -9%).

Huidige TV zenders

De opzet van de Zweedse publieke TV SVT (Sveriges Television) lijkt op die van de Britse BBC. Het is een publiek bedrijf dat in handen is van een onafhankelijke stichting met door de regering benoemde politici als leden. Net als de BBC mag SVT geen reclame uitzenden. Het Zweedse parlement bepaalt de hoogte van de omroepbijdragen. In 2007 beschikte SVT over 5 reguliere zenders, een HD zender, de internationale zender SVT Europe en het reservekanaal SVT extra dat alleen wordt ingezet bij bijzondere gelegenheden. Het marktaandeel van de publieke TV omroep als geheel is tussen 1998 en 2007 flink gedaald (m.n bij SVT2), maar landelijk is het nog wel het grootste (zo’n 35%). De hoofdzender SVT1 (dagbereik 40%, kijkeraandeel 19% in 2007) heeft een brede algemene programmering voor het hele land. SVT2 (dagbereik 30%, marktaandeel 12,5%) legt wat meer nadruk op cultuur en heeft ook regio-uitzendingen (m.n nieuws) en minderhedenprogramma’s in het pakket. De zender trekt m.n een (wat) ouder publiek. Het marktaandeel van SVT24 (nieuws, sport en herhalingen) steeg vanaf de lancering in 2002 gestaag naar 1,4% in 2007. Hetzelfde geldt voor het in 2003 begonnen kinderkanaal Barnkanalen (1,5% in 2007). De educatieve zender Kunskapskanalen (kenniskanaal), die sinds 2004 in de lucht is, kwam op 0,6%.

In 2007 had de grootste commerciële zendgemachtigde TV4 AB (marktaandeel ruim 27%), 10 landelijke kanalen ter beschikking, waaronder 8 themakanalen. Daarnaast was men via TV4 Sverige AB eigenaar van 16 regiostations en via TV4 vision van teletekst en internetdiensten. De hoofdzender TV4 (dagbereik 38%, marktaandeel 21,2%) genoot met haar gemengde programmering van nieuws, actualiteit, documentaires, sport; drama, soaps en sitcoms, films en belprogramma’s een zekere voorkeur bij vrouwen (v 41%, m 35% dagbereik). Bij de 2e zender van het netwerk TV4+ (bereik 10%, marktaandeel 3,3%) ligt nadruk op amusement, sport en lifestyle. De meestal nog maar kort bestaande themazenders zijn TV4 Film (0,8% marktaandeel met vaak wat oudere films), TV400 met amusement voor jongeren (0,5%), nieuws en actualiteitenkanaal TV4 Fakta (0,6%), TV4 sport (0,2%; deels nog van de krant Expressen), TV4 Guld (0,2% met voornamelijk oude Amerikaanse en Britse series), TV4 Komedie (0,2% met sitcoms), TV4 Science Fiction (sinds februari 2008) en TV4 HD.

Tot april 2002 mocht TV4 als enige commercieel op het analoge net alleen reclameblokken uitzenden tussen de programma’s door. Men onderving dit door tijdens programma’s informatieve blokjes in te lassen waar wel reclame in mocht. De in 2007 aangetreden centrumrechtse regering heeft de reclamezendtijd voor TV4 verruimd.

In 2007 beschikte het Viasat/ MTG netwerk over 5 landelijke kanalen. De hoofdzender TV3 (dagbereik 20,3%, marktaandeel 9,3%) trekt m.n met geïmporteerde series en sitcoms een overwicht aan vrouwelijke kijkers (bereik v 22,6 m 18%). Desondanks scoorde men bij de kijkcijfertoppers het beste met sportwedstrijden (m.n EK voetbal en ijshockey). De 2e zender TV6 (bereik 11,6%, marktaandeel 4,5%) is met sitcoms, actiefilms, series en reality (vooral uit de VS), Champions League voetbal en ijshockey het meest in trek bij mannen (bereik m 13,9%; v 9,4%). Het laatste geldt ook voor het nieuws en actualiteitenkanaal TV8 (marktaandeel 0,6%, bereik 2%). De muziek en animatiefilmzender ZTV en sportzender Viasat Sport1 van het netwerk leiden tegenwoordig een wat kwijnend bestaan. De ProSiebenSat1 groep is vertegenwoordigd met 4 kanalen. Het voornaamste daarvan is Kanal5 (aandeel 8,2%, bereik 18,3%; m 17,3% v 19,3%). De zender beidt amusement in de vorm van (reality)series (bijv Big Brother), films, sitcoms, infotainment en documentaires en wordt relatief veel bekeken door de wat jongere leeftijdgroepen. De 2e zender van de groep Kanal9 (aandeel 0,9%, bereik 2,8%) trekt met haar dramaseries, sport en documentaires een iets ouder publiek.  De beide andere kanalen zijn muziekzender The Voice (aandeel 0,2%) en Canal+ Sport1. Tot de groten onder de kleintjes behoren de mannenkanalen Discovery Channel (aandeel 1,9%, bereik 5,2%; m 6,9% v 3,5%) en Europort (1,8%, 4%; m 5,4% v 2,5%) en muziekzender MTV (aandeel 1,1%, bereik 3,3%; m 3.8% v 3%), De overige zendertjes (marktaandeel 14,6%;  bereik 27%) werden ook het meest bekeken door mannen op zenderjacht (m 29%, v 25%).

Radio algemeen

Volgens http://www.sifomedia.se/ senaste radioresultet daalde tussen het 1e kwartaal van 2007 en dat van 2008 het aandeel Zweden tussen 9 en 79 jaar dat 5 aaneengesloten minuten p/d of langer naar de radio luisterde (het dagbereik) van 78,8 naar 74,3%. Het was bij mannen wat hoger dan bij vrouwen (1e kwartaal 2008: 75,1 om 73,5%) en liep wat op met de leeftijd (leeftijdspreiding 68-79%). Het aandeel van de publieke radio SR zakte van 49,6 naar 46,3% en dat van de commerciële zenders van 34,7 naar 33,6%. In minuten p/d daalde de gemiddelde luistertijd van 2u55m naar 2u34m (SR van1u50 naar 1u37m, commerciëlen van 52 naar 48 min). Het luisteraandeel via het internet (webradio) lag in het 1e kwartaal op 3,4% en in de andere 3 kwartalen een fractie hoger (rond 3,6%). Het weekbereik van alle internetradiozenders steeg wat (van 13,3 naar 14,3%; SR 8,1%, commerciëlen 9,3%)  Het was het hoogst onder 20-34 jarigen (21,7%) en het laagste onder de 65+ groep (2,8%). Bij de totale radio lag het weekbereik in het 4e kwartaal van 2007 op 73% (SR 76%, privaat 65%). In Zweden valt 80% van de luistertijdaandelen tussen 6 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds (bij jongeren wat minder en bij ouderen en laag opgeleiden wat meer omdat die meer TV kijken).

In februari 2008 telde Zweden 135 radiostations, 46 van de publieke omroep SR (waarvan 4 landelijk, 28 lokaal en 14 digitaal) en 89 van commerciële lokale zendgemachtigden (53 van de Modern Times.Group MTG; 21 van SBS). In 2007 waren er daarnaast 177 zendgebieden voor clubs (närradio: dichtbij radio) met eind 2006 1027 gebruikers (plaatselijke groepen zonder winstoogmerk; dagbereik 4e kwartaal 2007: 2,1%; 163.000 luisteraars). De publieke omroep wordt uit omroepbijdragen betaald, de commerciële omroep uit sponsoring en reclameopbrengsten en de gemeenschapsradio uit ledengeld, gemeentesubsidie, sponsoring en reclame. De omzet van de publieke radio SR vertoonde een licht dalende tendens en lag in 2005 op SK 2,18 miljard (rond €220 miljoen; – €900.000: bron http://www.nordicom.gu.se/ medie Sverige/ statistik). De grote commerciële radiogroepen hadden kleinere omzetten en relatief grote verliezen (Modern Times Group €29 miljoen; – 1,1 miljoen; SBS radio €16 miljoen; -€5,2 miljoen; NRJ €6,1 miljoen, -€770.000).

Radiozenders: de publieke omroep SR

In het 1e kwartaal van 2008 hadden alle SR radiozenders samen onder de 9 t/m 79 jarigen een dagbereik van 46,3%, een weekbereik van 76% en een marktaandeel van 62,7%. De SR werd het meest beluisterd door mannen (bereik m 49,9 v 42,6%; 4e kwartaal 2007) en het nam toe met de leeftijd van 15,9% onder 9 t/m 19 jarigen naar 75,2% onder 65 t/m 79 jarigen. Van de 117.000 uitzenduren in 2005 ging tweederde naar de 26 lokale zenders. In dat jaar bestond het programma-aanbod van alle zenders voor 47% uit muziek, gevolgd door actualiteiten 20%, nieuws en weer 15%; cultuur 6%, amusement 6%, sport 4% en dienstverlening 3%. SR heeft 4 landelijke kanalen. SR P1 (dagbereik 11,3%, weekbereik 28%: 2007 4e kwartaal) is de praatzender met nadruk op nieuws, actualiteit, debat, drama en documentaires. Ze biedt daarnaast ook ruimte aan kunst en wetenschap en aan sociale en filosofische kwesties. SR P2 (dagbereik 1,4%; week 9%) heeft klassieke en lichte muziek en minderhedenuitzendingen (in zo’n 15 talen) op het menu. SR P3 (dag 10,2%, week 37%) is de jongerenzender met popmuziek en sociaal en cultureel nieuws. Op het menu van het meest beluisterde station SR P4 (dag 30,2%; week 58%; inclusief de lokale zenders) zitten staan naast nieuws en sport de uitzendingen van de 25 lokale zenders van de publieke omroep.

Voor Stockholm heeft men daarnaast nog de publieke regiozenders SR P6 (0,3%, week 2%) met muziek, minderhedenprogramma’s en uitzendingen voor buitenlandse omroepen als de BBC en SR Metropol (0,7%, week 8%) met wereldmuziek en actuele culturele informatie. SR Din gata 100,6 (jouw straat; 0,3%: week 2%; gevestigd in Malmö) is een in 2006 gelanceerde jongerenzender voor Skåne en de Finstalige SR Sisuradio heeft nieuws, actualiteit, cultuur en muziek op het menu. De externe dienst van SR Radio Sweden richt zich in het Zweeds, Engels, Duits, Russisch en Wit-Russisch op een internationaal publiek. Daarnaast beschikte SR begin 2008 nog over 12 digitale themakanalen waaronder 8 muziekzenders, een kinderkanaal, een kunstkanaal, een kanaal voor de Sami (Lappen) en een kanaal met uitzendingen uit de oude doos. Op http://www.sr.se/ is (via “in English” onderaan de pagina) meer informatie te vinden, incl. links naar alle al dan niet beschreven zenders.

Commerciële radionders

In het 1e kwartaal van 2008 hadden alle commerciële radiozenders samen (in Zweden zijn ze per definitie lokaal) onder de 9 t/m 79 jarigen een dagbereik van 33,6%, een weekbereik van 61% en een marktaandeel van 30,1%. Ze waren voor 83% in handen van MTG (60%) en SBS (23%). De zenders trokken het meest luisteraars van vrouwelijke kunne (v 34,8% m 32,2%) en het bereik ervan nam af met de leeftijd van 53% bij 9 t/m 19 jarigen naar 4% onder 65 t/m 79 jarigen. Bijna alle commerciële zenders zijn popstations. MTG  (Modern Times Group bereik 1e kwartaal 2008: 23,6%) beschikte in 2007 in Zweden over het RIX FM netwerk http://www.rixfm.com/ met 36 lokale stations (bereik 17,3%), het softrock en softe popnetwerk Lugna Favoriter http://www. lugnafavoriter.com/ met 12 lokale frequenties (4,3%), het Franse NRJ netwerk met 3 stations http://www.nrj.se/ (2,2%); Bandit Rock 106-3 in Stockholm en Södertalje dat zich met hardrock, metal en punk richt op 25-35 jarigen (1,2%; http://www.bandit.se/), Svenska favoriter (in 2008 omgedoopt in Star FM; 0,6%) dat met Zweedstalige pop de 30plussers als doelgroep heeft en nog een paar kleine stations. Naar het gevarieerde belprogramma Rix Morronzoo (ochtenddierentuin) met Roger Nordin, Titi Schulz en Gert Fylkning als presentatoren luisteren dagelijks een miljoen mensen.

De SBS groep (bereik 14,7%) heeft in Zweden Mix Megapol (9,9%;) als grootste netwerk met 24 lokale frequenties en 3 frequenties van Megapol City. Het richt zich met popmuziek van tussen 1980 en 2000 op 25 tot 45 jarigen (http://www.mixmegapol.com/). Daarnaast beschikt men over Hiphop en R&B kanaal The Voice http://www.thevoice.se/ met 3 lokale frequenties (2,7%) en de Stockholmse stations Rockklassiker, Vinyl 107.1 en Studio 107.5.