Gedrukte media

Grote uitgevers en hun producten

Tot de belangrijkste persuitgaven van internationale mediagroep RMG in België behoren de gratis weekbladen Streekkrant, Steps City magazine en Zondag en de tijdschriften Knack, trends/ tendences (financieel economisch; landelijke oplage rond 60.000) en Voetbal Magazine/ sportfood magazine. De Persgroep van de familie van Thillo heeft ondermeer de dagbladen het laatste Nieuws (HLN), Nieuwe Gazet, Morgen en de Tijd/ L’ Echo; de weekbladen TV familie/blik, Dag Allemaal/ L’ Express en Goed Gevoel en de gratis Zone magazines in handen. Uitgeversconglomeraat Corelio beheert de Standaard, het Nieuwsblad, het Volk (regionale krant) en de Gentenaar (vergelijkbaar met het Nederlandse AD). Concentra geeft de Gazet van Antwerpen en Belang van Limburg uit. De belangrijkste Waalse uitgevers zijn IPM (Libre Belgique, Derniere Heure) en Groupe Rossel (uitgever van ondermeer huis aan huisblad Vlan, de dagbladen Le soir en Grenz Echo en de tijdschriften van Sud Presse en co-uitgever van L’ Echo en De tijd). De Waalse krant Vers l’ Avenir is van Mediafin. De Finse uitgeversmultinational van vooral roddelbladen, damesbladen en glossy’s Sanoma (die bijv uitgeversconcern VNU van ondermeer de Libelle heeft opgeslokt) heeft ook in België veel in de melk te brokkelen. Ze geeft haar bladen een kenmerkende huisstijl mee. Tot haar grote Belgische emissies behoren Humo, Feeling, Feeling Wonen, Flair en Telé Moustique. In 2006 daalde dikwijls de oplage van Vlaamse nieuwsbladen en die van Waalse bladen steeg wat vaker. Steeds meer bladen verschijnen in tabloid formaat en met een internetversie. Volgens de Unesco lag de dagbladoplage in 2004 in België op 152 per 1000 inwoners.

Stripalbums, waar België beroemd om is en waarvan er miljoenen zijn verkocht, komen in de cijfers over oplagen boven 90.000 en lezerbereik tegenwoordig niet meer voor. Ze zijn nog wel te koop in kiosken en bij speciale winkeltjes en worden veel op eBay aangeboden.

Gratis kranten en periodieken

Gratis dagbladen en huis aan huiskranten hebben in België de grootste oplagen. De grootste uitgevers ervan zijn First Media en Corelio. In 2006 was het gratis dagblad Metro (uitgever Magnet) sterk in opkomst; vooral in Wallonië. Daar ging het geschatte aantal lezers met 60% omhoog ten opzichte van 2005 en het kwam op 566.000 (gemiddelde oplage: 115.000, stijgend). In Vlaanderen was sprake van een stijging van 7% en van 300.000 lezers (gemiddelde oplage: 122.000, stijgend). De meeste gratis huis baan huiskranten zijn weekbladen. Passe-partout bereikte 3,9 miljoen adressen in heel België (+15%) en concurrent de Streekkrant/ weekkrant bereikte 3,5 miljoen Vlaamse adressen (70% van de Vlaamse huishoudens, oplaag 2006: 2,5 miljoen). De Zondag, een populistische krant van roomse signatuur, ging qua geschat lezersbereik met 4% omhoog (oplage 2006: 567.000) en daarmee zouden zo’n 1,9 miljoen lezers de krant inzien. In Wallonië had tegenhanger Dimanche in 2005 een oplaag van 182.000. Andere gratis huis aan huis weekbladen zijn het West-Vlaamse Effect (oplage 2005: 513.000) en de Waalse bladen Vlan (oplage 2005: 805.000) en Echo (oplaag 2005: 224.000, stijgend). Gratis huis aan huis weekkranten kennen meestal regionale of plaatselijks edities. De 2 grote wekelijkse uitgaven zijn Steps City van Roularta (rond 1,6 miljoen lezers) en Zone magazines van de Persgroep (wordt verspreid in grote steden; + 7%; 530.00 lezers). De plattelandstegenhangers Pas-uit en Keskipass, die in 2006 voor het eerst uitkwamen, hadden een lezersbereik van 300.000. Gratis periodieken die eens in de 3 weken tot eens per maand uitkomen zijn Jet magazine in Antwerpen en Limburg (oplage 2006: 741.000, tendens stijgend) en Bizzy magazine (oplage 2006: 206.000, stijgende tendens).

Betaalde dagbladen

De 41 betaalde nieuwsbladen die België in 2001 telde waren voor het merendeel dagbladen. In 1995 lag de totale oplaag van de Belgische nieuwspers op 1,54 miljoen exemplaren. Van de verkoopcijfers nam de Vlaamse pers 64,3% voor rekening en de Waalse 35,6%. Slechts 36% van de Belgen had toen een abonnement op een dagblad of opinieweekblad. Tussen 1996 en 2001 daalde de totale oplaag met 3,3%. De neergang kwam voornamelijk op rekening van de opinieweekbladen. In 2001 hadden 14 Belgische dagbladen en opinieweekbladen een oplaag  tussen 100.000 en 500.000, 6 zaten tussen 50.000 en100.000, weer 6 tussen 25.000 en 50.000, 5 tussen 10.000 en 25.000 en de rest (10) zat onder de 10.000. Van de 11 bladen met de grootste oplaag waren er 8 Nederlandstalig en 3 Franstalig. De navolgende tabel toont oplage, lezersbereik en tendensen in 2006 bij de grootste dagbladen.

Naam (cursief: Franstalig)

Tendens 2006

Oplage 2006

Geschat lezersbereik 2006

Laatste Nieuws/Nieuwe Gazet

349.000

1.060.000

Nieuwsblad/Gentenaar

264.000

779.000

Gazet van Antwerpen

133.000

442.000

Le Soir

117.000

500.000

Vers l’ Avenir

116.000

420.000

Derniere heure (DH)/les sports

114.000

500.000

Belang van Limburg

113.000

400.000

De standaard

+

99.000

331.000

Het Volk

94.000

337.000

De Morgen

69.000

La Libre belgique

58.000

175.000

Grenz Echo (Duitstalig)

11.600

De Standaard is nogal Vlaams nationalistisch. Tot de meer progressief liberale kranten (wel met een populistische inslag) behoren het laatste Nieuws (met ondermeer stripverhalen van Kuifje), de Morgen en la derniere heure. Le soir is een algemeen gerespecteerde Waalse krant en “La libre Belgique” is wat meer intellectualistisch van aard en voor behoud van de eenheid van België. Belangrijke zakenkranten zijn het 2talige de Tijd/ “L Echo”  en het Nederlandstalige “De financieel-economische tijd”. Het betreft hier vertaalde edities van de Engelstalige bladen Financial Times en Times (de Tijd, l’echo; oplage 2006: 50.000) Ook Wallstreet journal en Herald Tribune verschijnen in een Vlaams en Franstalige editie.

Betaalde tijdschriften in de vrije verkoop

In 2005 waren er volgens het CIM in België 8,9 miljoen tijdschriftlezers. Het bereik van weekbladen lag op 4,5 miljoen Vlamingen (89%, -1%) en 3,2 miljoen Walen (62%, -1%) en dat van maandbladen op 3,6 miljoen Vlamingen (71%, +!6%) en 2,5 miljoen Walen (63%, +5%). Hieronder staat een lijst met tijdschriften voor een algemeen publiek met in 2005 of 2006 een oplage van meer dan 90.000 exemplaren. Ze is onderverdeeld in tv bladen, dames/mannen en roddelbladen en overige. In de meeste gevallen betreft het weekbladen. De tv bladen Be tv en Telenet digital tv (voorheen Canal + gids) en de periodieken Goed gevoel, Feeling, Top santé en het Beste zijn maandbladen. Tot de meest verkochte zakelijke tijdschriften behoorden de maandbladen EOS (oplage 2005: 46.000; bereik 298.000; stijgend) en Netwerk (het grootste computerblad; oplage 2006: 60.000, lezersbereik 2005: 230.000; dalend). De grootste vrij verkrijgbare sportbladen zijn het wekelijks verschijnende Sport voetbal (oplage 2006: 75.000, dalend; 470.000 lezers in 2005, stijgend) en Play sport (2talig; lezersbereik 2006: 213.000). De 3 grootste reis en voedingsbladen kenden in 2005 een stijgend lezersbereik. Het betreft de periodiek Ambiance (10 x p/j, 2talig, oplage 2006: 40.000 dalend; bereik 2005: 175.000) en de maandbladen Kreo (Vlaams, oplage 2005: 52.000, bereik 2005: 164.000) en Grande (2talig, oplage 2006: 51.500, stijgend; bereik 160.000). De 2 grootste interieurbladen waren Nest (2 maandelijks, zie de tabel) en Art et Deco (9 x p/j, oplage 2006: 29.000, dalend; geschat lezersbereik 2005: 346.000, stijgend). Het weekblad Joepie was in 2005 het grootste tienerblad (oplage/ lezersbereik: 78.000/ 311.000, stijgend).

Naam (cursief: Franstalig)

Tendens 2006

Oplage 2005/2006

Geschat lezersbereik 2006

Tv en radio bladen (vaak uitgebreider)

Ciné- Télé revue

436.000

1,6 miljoen

Humo

271.000

1,3 miljoen

Teve blad

220.000

591.000

TV familie + blik

185.000

520.000

Be tv

+

167.000

400.000

Telenet digital tv

164.000

380.000

Telepro

161.000

520.000

Telestar

149.000

530.000

Tele moustique

145.000

620.000

TV gids Primo

+

114.000

200.000

Dames of mannenbladen en roddelbladen

Dag allemaal

+

392.000

1,5 miljoen

Libelle

258.000

1 miljoen

Flair (NL+ FR)

+/-

249.000

950.000

Story

201.000

850.000

P magazine (m+v, NL+FR)

+

172.000

428.000

Femmes d’Aujour d’hui

+

124.000

450.000

Feeling (lifestyle, mode)

120.000

512.000

Goed gevoel

+

95.000

540.000

Overige

Kerk & Leven

469.000

3 miljoen

Touring (autoblad)

468.000

1 miljoen

Weekend Knack/ l’express (NL + FR)

+/+

238.000

800.000

Top Santé/ Ma santé (NL+FR)

127.000

935.000

Nest (interieur, platteland)

+

127.000

340.000

Libelle lifestyle

106.000

Het Beste/ readers digest

93.000

420.000

Krant van West-Vlaanderen

90.000

400.000

Verenigingstijdschriften en vakbladen

Bij de diverse grote verenigingsbladen en vaktijdschriften varieert de frequentie waarmee ze uitkomen van eens per week tot  eens per kwartaal. De grootste bladen binnen deze groep zijn het maandblad Le Lion/de Leeuw (tijdschrift van de Delhaize warenhuisgroep, 8 keer p/j, oplage 682.000, lezersbereik 840.000, stijgend), het weekblad de Bond (ledentijdschrift bond van grote en jonge gezinnen, oplage 463.000, bereik 950.000, dalend) en het auto, gastronomie en reismaandblad Uit Magazine van de VTB VAB, de Belgische ANWB (11 x p/j, oplage 2006: 265,000, lezersbereik 435.000; stijgend).