Gedrukte media

Algemeen

In Luxemburg worden uiteraard veel buitenlandse kranten en tijdschriften gelezen. Op 460.000 inwoners (2006) heeft het groothertogdom een enorme keus aan leesmateriaal. Persdistributeur MPK verdeelt 4600 titels aan kranten, tijdschriften en publicaties uit 35 landen, waaronder 120 dagbladtitels. De eigen Luxemburgse pers geeft 6 landelijke ochtendkranten uit die voornamelijk via abonnementen hun weg vinden naar de gebruiker. Daarvan stammen 4 traditionele kranten uit een politieke beweging. Ze bieden tekst in meerdere talen. In 2001 zijn er 2 Franstalige kranten bijgekomen. Eind 2007 komt in Luxemburg stad de 1e gratis landelijke krant uit. De dagbladen besteden meer ruimte dan in andere landen aan internationaal nieuws en ze richten zich op alle denkbare onderwerpen en bevolkingsgroepen. Naast dagbladen zijn er een 7tal algemene weekkranten, waaronder 5 kranten voor specifieke taalgemeenschappen en een satirische weekkrant (met een behoorlijke oplage). Ook kent men gratis huis aan huis reclamekranten. De grootste daarvan komt 2 keer p/w uit in een oplage flink boven 100.000. De grootste weekbladen zijn TV gidsen en gezinsbladen. De periodieken met een lagere frequentie zijn meestal bestemd voor specifieke belangengroepen (bijv consumentenbladen, verenigingsbladen en vakbladen; jaarlijks rond 400 titels). 

Dagbladen en weekkranten

Het oudste en grootste dagblad d’ Wort van de roomse uitgever St. Paul, begon in 1848 als Luxemburger Wort. De socialistisch georiënteerde krant Tageblatt van Editpress verscheen voor het eerst in 1913 en de kleinste traditionele krant Lëtzebuerger Vollek met een communistische achtergrond kwam voor het eerst in 1946 uit. In 1948 zag de 1e editie van de liberale krant Lëtzebuerger Journal het levenslicht. De eerste 2 kranten verschijnen op 6 dagen per week en de laatste 2 op dinsdag t/m vrijdag. De beide Franstalige kranten “La voix de Luxembourg” (een bijproduct van d’ Wort van uitgever St. Paul) en “Le Quotidien” van Editpress kwamen kort na elkaar uit in het najaar van 2001. De laatste krant wordt uitgegeven in samenwerking met een krant uit Frans Lotharingen die veel werd gelezen. Onder de betaalde weekkranten zitten 3 Duitstalige, 2 Portugese, 1 Franstalige, 1 Duits/Franstalige titel en een Engelstalige titel. Sinds 2003 heet deze 352 naar de Luxemburgse telefoon landscode.  De oudste nog bestaande weekkrant is de in 1954 opgerichte “d’ Lëtzebuerger Land”. In het lijstje hieronder staat informatie over de dag en weekkranten met een oplage van 5000+.

Betaalde landelijke dagbladen 2006/2007

Naam

Oplage

Uitgeversgroep

Aard/kleur

D’ Wort

79.600

St. Paul

Behoudend rooms

Tageblatt

23.700

Editpress

Gematigd links

La Voix

8400

St. Paul

rooms

Le Quotidien

5500

Editpress

Gematigd links

Lëtzebuerger Journal

5000

Eigen beheer

Liberaal

Betaalde weekkranten 2006/2007

Lëtzebuerger Privat

25.000

Jean Nicolas

Boulevardblad

Contacto

22.800

St. Paul

Portugees

Den neie Feierkrop

9.700

Eigen beheer

Satirisch

In oktober 2007 is in de hoofdstad door Editpress en Zwitserse uitgever Tamedia van gratis krant 20min L’ Éssentiel als 1e gratis krant gelanceerd in een oplage van 60.000.

Tijdschriften

Kort na de millenniumwisseling werden volgens Press Reference inclusief weekkranten 27 periodiekentitels uitgegeven. In 2005 waren er 9 weekkranten. Van de grote publiekstijdschriften van nu is het in 1945 begonnen weekblad Revue de oudste. De TV bijlage van het blad heet Télérevue. Sinds 1978 heeft men concurrentie van Télécran dat op zijn beurt meer is dan een radio en TV gids. De hoogste oplagen (buiten het telefoonboek en de gele gids) komen echter voor bij klantenbladen en bij periodieken die 12 tot 2 keer per jaar uitkomen. De lijst hieronder bevat informatie over de grootste tijdschriften qua lezersbereik (zie bij weekbladen ook onder weekkranten). Het huis aan huisblad Luxpost wordt samen met de Belgische uitgever Rossel gepubliceerd en komt ook uit in Belgisch Luxemburg.

Titel

Aard

Uitgever

Edities p/j

Oplage 2006

Periodieken

I Mail

Klantenblad

St. Paul

104

138.500

Télécran

Actualiteit

St. Paul

52

43.900

Lux Post

Gratis H a huis

Editpress

48

135.000

Revue

Gezinsblad

40% Editpress

52

28.400

LuxBazar

Gratis huis a h

RTL

52

25.000

AutoMoto

Autoblad

St. Paul

11

81.100

Grafitti

Bioscoopblad

Editpress

10

66.000

Gaart an Heem

Ledenblad

Eigen Beheer

12

37.500

Muselzeidung

Adv blad

Usch Burton

12

31.300

AutoRevue

Autoblad

Editpress

12

21.500

Habiter

Huizenblad

Luxweb

12

15.000

AutoTouring

Autoblad

Editpress

6

123.000

Check in

Reisblad

Editpress

6

22.500

Vogelblad Regulus

Ledenblad

St. Paul

6

15.000

Foyer de la Femme

Ledenblad

Eigen beheer

6

15.000

Editpress biedt adverteermogelijkheid in de 3 TV wekelijkse bijlagen van Tageblatt, Revue en Quotidien (onder de noemer TV3) met een gezamenlijke oplage van ruim 65.000.