Gedrukte media

Geschiedenis en achtergronden

In 1641 verscheen kort na de geslaagde opstand tegen de Spaanse overheersing het eer­ste nieuwsbulletin met regelmaat. Het betreffende hofkrantje heette voluit “Gazette waarin alle nieuws van overal dat door de maand heen aan het hof te horen was in samenhang wordt gebracht”. Het werd de voorloper van de weekkrant Gazeta de Lisboa, die voor het eerst verscheen in augustus 1715. Het bleef lang het enige door het hof toegestane nieuws­bulletin en stond tussen 1715 en 1760 onder redactie van José Freire de Monterroya Masca­renhas. Pas een week na de aardbeving van Lissabon van 1755 maakte de Gazette melding van de ramp. Dat kwam doordat het nieuws altijd van te voren zorgvuldig moest worden gecensu­reerd. Net als in deze Gazette wilden de diverse met de hand geschreven nieuwsbulletins uit de tijd (folheto zoals de Folheto de Lisboa die ook bekend stond als Mercurio de Lisboa of Mercurio historico de Lisboa) de actuele feiten in een historisch verband plaatsen. Mede om die reden werden er jaargangen van verzameld (Anno noticioso e historico).

Via de revolte van 1820 werden in de eerste grondwet perscensuur en inquisitie verboden en op 4 juli 1821 werd een eerste perswet gepubliceerd. Dit bracht de ontwikkeling van de pers in een stroomversnelling. In de roerige periode na 1820 verscheen in 1835 op het Azorenei­land São Miguel het eerste Portugese dagblad Açoriano Oriental. Klassieke titels die lang bestonden en reeds uitkwamen voor de val van de monarchie op 5 oktober 1910 zijn Diário de Noticias (1864, ook de eerste krant met kleine advertenties) en de 3 kranten uit Porto O Comércio do Porto (1854-2005), O Promeiro de Janeiro (1869) en Jornal de Noticias (1888, nu één van de best verkopende betaalde kranten). Jornal de Comercio (1853) en O Século (1881) werden kort na 1974 opgedoekt. Vanaf de eerste republiek tot aan het eind van de Nieuwe Staat van Salazar bestond perscensuur. Ook buitenlandse drukmedia werden nauw­keurig nageplozen en er werd veel uit verwijderd. In de laatste jaren van de dictatuur werd censuur eufemistisch betiteld als “onderzoek vooraf”. Het tolerantieniveau van de regering werd vanaf 1973 uitgetest in de door Francisco Pinto Balsemão opgerichte zaterdagkrant Expresso. Het blad is vergelijkbaar met het Amerikaanse weekblad Time en behoort nu tot de grootste in zijn soort. De persuitgever van de Nieuwe staat heette Sociedade Nacional de Tipografia. Ze gaf bijv O Século, Osévulo ilustrado, vida mundial en Mulger-Modas e Borda­dos uit; geschriften die eind 70er jaren van het toneel verdwenen. Het in 1953 opgerichte film en bioscoopbedrijf Lusomondo begon in de 80er jaren met het aankopen van kranten.

Na de Anjerrevolutie stond de pers aanvankelijk direct of indirect onder controle van de overheid. De meeste kranten en tijdschriften bleven wel gewoon doorbestaan zoals (naast de eerder  beschreven titels) de kranten Republica en A Capital (1968-2005). Titels van voor de Anjerrevolutie die het op den duur niet volhielden waren bijv de avondkranten Diário de Lisboa (1921-1990) en Diário Popular (1942-1990) en de tijdschriften Opção en Flama. Na de anjerrevolutie was sprake van een explosie aan nieuwe kranten en tijdschriftentitels, maar veel daarvan was geen lang leven beschoren. Tot de nieuwe titels die het langer volhielden behoren de dagbladen Correio de Manhã (sinds 1979) en Tal & Qual (1980-2007), het vrou­wenweekblad Maria (1978) en de weekbladen Semanario (1983) en O Independiente (1988-2006). Vanaf 1999 kwam sensatiekrant Correio de Manhã, die het meest wordt gelezen in het zuiden, als enige in beheer van de eigen journalisten. De toetreding van Portugal tot de EU in 1986 betekende mede een stimulans voor de economische en zakelijke pers, een trend die in de 90er jaren doorzette. Exame van Impresa is één van de grootste titels.

In deze periode werd de pers tevens geprivatiseerd. Zo werden belangrijke mediaconglome­raten als Media Capital (1988) en Cofina (1995) geboren en in 2000 nam Portugal telecom uitgever en distributeur Lusomondo over. De fusie van Impresa met Controljournal, het Zwit­serse Edipresse en het Braziliaanse Grupo Abril kwam tot stand in 1989. De veranderende levensstijl creëerde ruimte voor gespecialiseerde consumententijdschriften als vrouwenbla­den, glossy’s, society bladen, TV magazines en bladen over woninginrichting, reizen, com­puters, motorsport en gezondheid. Tot de nieuwkomers behoorden verder sensatiekrant 24 Horas (1989), kwaliteitskrant Publico (1990), weekblad Euronoticias en nieuwsmagazines Grande Reportagem (1989), Visão (sinds 1993 de vervanger van O Jornal) en Focus (1999). Bij de regionale en lokale pers werd de roomse kerk een hoofdspeler. Deze roomse kranten en bladen worden veel opgestuurd naar geëmigreerde Portugezen. De pers krijgt overheids­steun in de vorm van 55 tot 60% korting op portokosten en subsidies voor nieuwe technolo­gie. Tus­sen 1998 en 2002 maakten bijna 1300 titels gebruik van het eerste en ruim 800 van het 2e. Deel 2 van het statistisch jaarboek 2005 van het Portugese statistische bureau INA (eind 2007 de nieuwste uitgave) maakte voor 2004 melding van 2064 persuitgaven. Daaronder waren 34 dagbladtitels (33 ochtendbladen, 12 landelijk) met een jaaroplage van 630 miljoen (voor ruim 70% in Lissabon e.o.). Daarvan werd 66% los en 12% aan abonnees verkocht. Volgens de gegeven van INA behaalden tijdschriften (revistas) een jaaroplage van bijna 201 miljoen (voor ruim 90% in Lissabon e.o., verkochte oplage 80%).

Kranten

Eind 2007 stonden op de Portugeestalige lijst van Wikipedia van kranten en tijdschriften op de tamelijk volledige krantenlijst 16 landelijke en 60 regionale krantentitels. Daartussen zaten 30 dagbladen (waaronder 3 gratis kranten) en 42 weekkranten. Verder stonden er 9 tweewekelijkse kranten in de lijst. De lijst loopt echter wat achter doordat in Portugal de gratis kranten de laatste tijd als paddestoelen de grond uitschieten. Daardoor zijn een aantal betaalde kranten die al erg lang bestonden recentelijk gestopt. A Capital en Comercio do Porto (uit 1854) gaven er in 2005 de brui aan, de krant In­dependiente stopte in september 2006 en Tal & Qual een jaar later. De gratis krantenrage begon in 1996 met de uitgave van Jornal da Região door Impresa. Er volgden 14 regionale edities. In 2007 verscheen de krant in Portugal als weekkrant op 6 plaatsen in een totaaloplage van 220.000. Ze kreeg in 2004 concurrentie van Destak van Cofina (dat dagblad werd) en de Portugese edities van Metro. Deze fo­rensenkranten worden beide in Lissabon en Porto verspreid. In 2005 haalden deze gratis dagbladtitels samen een totaaloplage van 450.000, meer dan de betaalde landelijke dagbla­den. Ze zijn bijna volledig verantwoordelijk voor de stijgende krantenoplagen in Portugal.

Op 30 juni 2006 werd door MNF Capital de gratis economische krant OJE (O Jornal Econo­mico) gelanceerd in een partnerschap met de Londense krant City a.m. In april 2007 had de krant een oplage van 32.000. Eind 2006 gooide Cofina het gratis voetbaldagblad Diario Des­portivo op de markt in een oplage van 100.000, maar deze krant heeft het niet gered. In juni 2007 kwam Cofina met Meia Hora en op 20 september met CM Extra. In dezelfde maand verscheen van Controlinveste de 6e gratis krant Global Noticias in een oplage van 150,000. Op de website news innovation zijn nieuwe krantenpublicaties te vinden. Per oktober 2007 wilde de uitgever van dagblad Publico de gratis vrijdagkrant Sexta (6e dag) uitgeven en men wilde toegroeien naar een oplage van 350.000. De onderstaande lijst van grootste kranten op basis van inlogsite Publicitas (http://www.publicitas.com/) over de 1e helft van 2006 is met be­hulp van gegevens van het oplagebureau (http://www.apct.pt/) en News innovation bijge­werkt tot november 2007. Bij betaalde kranten gaat het om verkochte oplagen. De oplagen zijn bij benadering. Bij gratis kranten stijgen ze sterk en bij betaalde kranten dalen ze door­gaans flink. Sensatiekrant Correio da Manhã (Morgenpost) vormde hierop met haar stijgende oplage echter een uitzondering.

Gratis dagbladen en betaalde landelijke dagbladen 2007

Titel

Uitgever

Aard/kleur

Oplage

Metro

Metro international

Gratis

179.000

Destak

Cofina

Gratis

177.000

Global Noticias

Controlinveste

Gratis

150.000

Correio da Manhã

Cofina

Sensatiekrant

116.000

Jornal de Noticias

Controlinveste

Centrum

92.000

Record

Cofina

Sportkrant

77.000

Publico

Publico communcaçao social

Centrum

46.000

Gratis en betaalde weekkranten

Dica da Semana

LIDL

gratis

271.000

Jornal de Região

Impresa

Gratis regio

220.000

Expresso

Impresa

150.000

Jornal de Noticias verschijnt in één landelijke en 3 regionale edities. Publico staat bekend als een kwaliteitsdagblad van het politieke centrum. Nadat Expresso in de loop van 2006 haar formaat had verkleind groeide de verkochte oplage sterk. De top10 van de Portugese regiokranten verscheen in 2006 in een oplage tussen 24.000 en 8000 per keer. Dica da Semana is een gratis (advertentie)krant of een klantenblad van grootgrutter LIDL.

Tijdschriften

Volgens het Portugese statistische bureau INA behaalden alle tijdschrifttitels samen in 2000 een record jaaroplage van 294 miljoen. In 2001 maakte volgens deze bron deze jaaroplage echter een vrije val naar 183 miljoen om terug te krabbelen naar 201 miljoen in 2004. Tussen 1990 en 2000 steeg het aantal titels erg sterk; bij weekpublicaties (kranten en tijdschriften) van 148 naar 244, bij maandbladen van 348 naar 658 en bij jaaruitgaven van 84 naar 138. Daarna werd het beeld wisselend en voor 2004 maakte men melding van 261 weekkranten en bladen (gemiddelde oplage per editie 5,5 miljoen), 618 maandbladen en 200 jaaruitgaven.  Van de uitgevers van publiekstijdschriften stonden bij het oplagebureau de meeste titels onder Edimpresa, de tijdschriftenpoot van Impresa (23), gevolgd door Impala (15), Edirevistas (XL volgens de Portugeestalige wikipedia: 12 titels), Motorpress (11) en Nascimento (8). MCE (Media Capital Ediçŏes: met 5 titels ingeschreven bij het oplagebureau) geeft gespecialiseerde tijdschriften uit. De oplagen in de onderstaande tabel zijn gebaseerd gegevens van het oplagebureau (cijfers laatste kwartaal 2006) en van uitgevers. Bij de betaalde titels gaat het om verkochte oplagen (doorgaans zo’n 70% van de gedrukte oplagen). Klantentijdschriften zijn gratis. De grootste, Dica de Semena van Lidl (oplage 2,7 miljoen), is een Portugese variant op de Nederlandse Allerhande van supermarktketen AH.

Naam

Edities p/j

Uitgever

Oplage 2006

TV bladen

TV 7 Dias

52

Impala

175.000

Tele Novelas

52

Edimpresa

105.000

TV Guia

52

Edirevistas

73.000

TV Mais

52

Edimpresa

62.000

Cabo Visão Mag.

12

Cabovisao SA

250.000

Dames en modebladen

Maria

52

Impala

251.000

Ana

52

Impala

75.000

Activa

12

Edimpresa

80.000

Happy woman

12

Baleska Press

76.000

Maxima

12

Edirevistas

68.000

Grazia

12

Media Capital

63.000

Cosmopolitan

12

Edimpresa

54.000

Mannenbladen

FHM

12

Edimpresa

53.000

Maxmen

12

Media Capital

48.000

Jeugdbladen

Bravo

26

Bauer

57.000

Super Pop

26

Ekdosis

50.000

Klantenbladen

Dica da Semana

52

LIDL

2,7 miljoen

Certa

26

Edimpresa

1,2 miljoen

Intereconomico

26

Banco de credito intereconomico

1 miljoen

Revista Montepio

4

Entusiasmo Media

242.000

Unibanco

6

Edimpresa

104.000

Roddel/ Society

Nova Gente

52

Impala

148.000

Caras

52

Edimpresa

81.000

Flash

52

Edirevistas

55.000

Opinie/informatief

Naam

Edities p/j

Uitgever

Oplage

Visão

52

Edimpresa

92.000

Sol todos os Sabados

52

O Sol e Essencial S.A.

68.000

Sábado

52

Cofina

61.000

Readers Digest

12

115.000

Viva

4

Advice

125.000

Diversen

Naam

Edities p/j

Uitgever

Onderwerp

Oplage

ACP Revista

12

Automovel club

Automoto

178.000

Tempo Livre

12

Inatel

Toerisme

174.000

Exame

12

Edimpresa

Economie

24.000

SaberViver

12

Entusiasmo media

Gezondheid

54.000

Mundo Universitario

52

Moving Media

Hoger onderwijs

34.000

Casadez

12

Hachette Filipacchi

Binnenhuis

25.000

Segrados de Cozinha

52

Impala

Culinair

25.000

National Geographic

12

RBA

Populaire wetenschap

75.000

Super Interessante

12

Motorpress

Populaire wetenschap

42.000