Gedrukte media

Omvang, oplagen en bereik

Volgens het Bulgaarse statistische bureau steeg in Bulgarije het aantal kranten tussen 2003 en 2005 van 386 naar 423 en de totale jaarlijkse oplage ging omhoog van 298 naar 310 miljoen. De 60 dagbladen die het land in 2005 telde kenden per dag een oplage van gemiddeld 586.000 exemplaren en de 183 weekkranten verschenen per keer in een gemiddelde oplaag van 2,3 miljoen exemplaren. De oplage van de 177 kranten met een lagere verschijningsfrequentie lag op 718.000 per emissie.  Het aantal tijdschrifttitels ging in dezelfde periode omhoog van 451 naar 554, maar de totale jaaroplaag daalde van 14,1 miljoen naar 9,8 miljoen en de oplage per keer van 2,1 miljoen naar 1,9 miljoen. Volgens Unesco lag de dagbladenoplage in 2004 op 175/1000 inwoners. De beide grootste dagbladen 24 Časa (24 uur, oplage ±110.000) en Trud (arbeid), het grote weekblad 168 Časa (oplage ±80.000) en het grootste vrouwenblad “Alles voor de vrouw” (oplage ±45.000) zijn in handen van de Duitse mediaholding WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) die sinds 1996 actief is in het land. Trud bestaat uit 3 versies, Dneven Trud (oplage ±150.000), de enige middagkrant van het land Noshten Trud (oplage ±30.000) en de weekkrant “Weekarbeid” (oplage ±95.000). Ook geeft WAZ een boerenkrant en een regionale krant uit (gezamenlijk ±65.000) en daarnaast nog 5 bladen, waaronder een autoblad (gezamenlijke oplage eveneens 65.000). WAZ krijgt zodoende 33% van de landelijke mediamarkt en tweederde van de advertentie-inkomsten uit de geschreven pers binnen. Volgens Library of Congress is 24 Časa de grootste Bulgaarse krant, gevolgd door Novinar, Standart, Monitor, Noshten Trud, Sega en Trud. 

Medio oktober 2006 telde het land volgens de voorzitster van de bond voor onafhankelijke journalistiek professor Vessela Tabakova 15 landelijke dagbladen. Volgens haar was de in 2001 opgerichte krant Dnevnik de enige kwaliteitskrant. Deze deels Engelstalige krant wordt ook door veel andere bronnen genoemd. In 2006 waren er 4 grote landelijke weekbladen. De bladen Kapital/ Capital en Banker worden door de professor (en anderen) omschreven als zakelijk georiënteerde kwaliteitspers en 168 Chasa en Politika als meer gericht op de massa. Als andere kwaliteitsmagazines noemt ze het cultuurweekblad Kultura en de sociaal politieke weekbladen Tema en Lider. Naast reeds vermelde bladen komen op de site van de EVD de socialistische partijkrant Duma, het zakelijke weekblad Pari en de regioweekbladen Fondov Pazar en Standart voor. Het Duitse ministerie van BZ noemt als dagbladen daarnaast nog het kritisch links georiënteerde Monitor en het links-liberale SEGA. Ook het Engelstalige weekblad Sofia Echo duikt regelmatig op in bronnen over of uit Bulgarije. Gratis lokale huis aan huisbladen zijn in Bulgarije eveneens een bekend verschijnsel, maar over de oplage en verspreiding daarvan is via het Engelstalige internet geen informatie te krijgen. In de navolgende tabel staan de Bulgaarse kranten en tijdschrifttop10 op het internet voor mei 2007 vermeld. In de meeste gevallen waren websites slechts in het Cyrillisch geschreven, maar ook in die gevallen konden vaak wel Engelstalige advertenties worden opgenomen.

           Kranten top 10

Tijdschriften top 10

1

Standard (Bulgaars/ Engels)

Maximum

2

Sega

Bakchus

3

Monitor/Zone 168

Egoïst

4

7Din sport

Auto Journal (Bulgaars/ Engels)

5

Sofia Echo (Engelstalig)

The Insider (Bulgaars/Engels)

6

Democracija

Bliask

7

Kapital

Computerworld Bulgaria (B/E)

8

Pari

Club F1

9

Kultura

Bulgarian medical journal (B/E)

10

Banker (Engelstalig)

PC mania (B/E)