Klimaat

Weer

Het lokale klimaat hangt in Duitsland sterk af van de afstand tot de zee en de hoogte. In het westen van het land (m.n. in de westelijke laagvlakte) heerst een gematigd zeekli­maat met zachte winters en koele zomers. Vooral in de Duitse bocht (het gebied rond de monding van Weser en Elbe) kan het in het winterhalfjaar flink spoken met stormschade als gevolg. Naar het oosten toe worden de temperatuurverschillen tussen zomer en winter wat groter en nemen de jaarlijkse hoeveelheden neerslag en wind af. Het klimaat in het oosten van het land wordt vaak betiteld in termen van een overgang van zee naar landklimaat. In het midden van Duitsland hangt het weer sterk af van het reliëf. Aan de westhellingen van bergketens kan veel regen vallen en beschutte dalen zijn een stuk droger met grotere temperatuurverschillen tussen zomer en winter. Ook in zuid Duitsland valt vanwege de hoogte relatief veel regen en de temperatuurverschillen tussen dag en nacht, zomer en winter zijn er eveneens aan de grote kant.

Door de bank genomen valt landelijk de meeste regen in juli en augustus (dikwijls in de vorm van stortbuien), maar in de winter valt er vaker en langer neerslag. Het gebruikelijke aantal sneeuwdagen neemt in lager gelegen gebieden van west naar oost toe van 25 naar 40, maar hogerop in de bergen valt beduidend vaker sneeuw die langer blijft liggen. In januari beweegt de temperatuur in de West-Duitse laagvlakte en het Rijndal in de regel tussen 4 graden C overdag en -1 gr. C s’nachts. Naar het oosten toe en in zuid Duitsland is het dan gemiddeld een paar gra­den onder het vriespunt en in de bergen is het nog een stuk kouder. In juli schommelt de gemiddelde temperatuur tussen 22 en 25 gr overdag en 12 en 14 gr. tegen de ochtend. Ten zuiden van Berlijn en in beschutte dalen wordt het overdag het warmst en in hoger gele­gen streken is het uiteraard kouder. De gemiddelde hoeveelheid jaarlijkse neerslag vari­eert van 500 mm in Berlijn en het Rijndal, via 1000 mm in zuid Duitsland en langs de Tsjechische grens tot bijna 2000 mm tegen westhellingen van de Alpen. De Duitse temperatuuruitersten ooit gemeten zijn -45 gr (op 24-12-2001 bij de Funtensee, een Alpenmeer bij Berchtesgaden op 1500 m hoogte) en +40 gr op een aantal plaatsen tijdens de hete zomer van 2003. Net als elders in de EU is het klimaat in Duitsland na 1990 op gaan warmen. In de zomer van 2003 vonden door de hitte landelijk naar schatting 7000 mensen (voornamelijk bejaarden) een voortijdig einde. Naar aanleiding daarvan is de Duitse weerdienst DWD in 2005 begonnen met het uitzenden van hittewaarschuwingen.