Sport

Breedtesport

In 2004 telde men 454 sportorganisaties met 94.615 leden (-5% t.o.v 2001). Bijna 25% van de bevolking, 39% van de mannen en 11% van de vrouwen) was lid van een sportclub. De meeste leden (35%) hadden de voetbalclubs, gevolgd door sportscholen (17,5%) en bodybuilding en fitnessclubs (11%). Verenigingen op het gebied van duiken, vechtsporten, bocci­ (bowlen op gras), tennis, waterpolo, atletiek en zeilen telden tussen 4 en 2% van de le­den. Van de leden van sportclubs viel 75% in de leef­tijds­groep van 5 tot 30 jaar. De sportclubs wer­den voor ruim 70% ge­rund door vrij­willigers. Ze haalden 45% van hun in­komsten uit contributies, 10% uit sponsorgelden en 6% uit advertenties. Fondsencampagnes en overheid­subsidies droegen ieder 5,3% bij. Qua uitgaven ging het leeuwendeel naar het stafbetalingen (ruim 25%) en naar onderhoud en exploitatie (bijna 25%) Het mi­nisterie van onderwijs van Malta steekt veel geld in sportinfrastructuur en startte in 2001 lesprogramma’s om de ac­tieve sportbe­oefe­ning te stimuleren. Zowel schoolkinde­ren als al dan niet stude­rende jonge­ren en ou­ders konden eraan meedoen. De deelne­mers konden kiezen tussen avontuurlijke sporten, school­sporten en watersporten (waar­onder zwemmen en water­polo). Typisch En­gelse sporten die op Malta worden beoefend zijn polo en cricket. Buiten clubverband wordt ook veel aan lichaamsbeweging gedaan. Zo gaf in 2003 bijv 56% van de Maltezen wandelen (m 51% v 62%), 23% zwemmen en 11% thuis fitnessen (m 8% v 13%) op als fy­sieke activiteit, ter­wijl joggen en voetbal met elk ruim 4% een 4e en 5e plaats deelden. Ook wind­surfen is echter erg populair, al zijn hierover geen cijfers bekend. Gemiddeld stak men 2u10 min per week in sportactiviteiten (onder hoogopgeleide 18-35 jarigen veel meer).

Bijna 1 op de 3 Maltezen ging in 2000 minstens 1 keer per jaar als toeschouwer naar een sportwedstrijd en bijna de helft daarvan deed dit vaker dan 5 keer per jaar. Paarden­rennen trekken na voetbalwed­strijden de meeste toeschouwers. Het Marsa sportpark (met on­dermeer een grote paar­denrenbaan) is het grootste in zijn soort.

Topsport

In waterpolo zijn de Maltezen relatief goed. Het nationale team behaalde een 3e plaats bij de Europese B kampioen­schappen van 2002; hun beste prestatie ooit. In dat jaar wonnen de Maltezen ook brons op de Com­monwealthspelen bij het kleiduivenschieten en da­mesbowlen. In 1928 nam Malta met haar water­poloteam voor het eerst deel aan Olympi­sche spelen (toen in Am­sterdam). Bij de 13 deel­names aan de spelen t/m 2004 werden geen me­dailles gewonnen. Voor het eilandenstaatje valt meer eer te behalen bij de sinds 1985 bestaande GSSE spelen voor kleine Europese landen. In mei 2008 stond het nationale voetbalteam van Malta 135e onder de ruim 200 lan­den op de ranglijst van de wereldvoet­balorganisatie FIFA. Men doet vooral aan kampioenschap­pen mee om nu en dan als reuzendoder te funge­ren. In september 2005 lukte dat thuis bijv via een gelijkspel tegen Kroatië dat op het WK van 1998 een 3e plaats had veroverd en in september 2007 speelde men thuis gelijk tegen Turkije (25e op de wereldranglijst in mei 2008) waarvan men in de historie al eens een vloot versloeg.