Staatsvorm

Formeel is Luxemburg een constitutionele monarchie. De huidige grondwet dateert van 1868 en ze is nu en dan herzien. De uitvoerende macht is in Luxemburg in han­den van de groother­tog en een kabinet van 12 ministers. Het parlement (de kamer van afgevaardigden met 60 zetels) heeft de wetgevende macht. Om de 5 jaar zijn er parle­mentsverkiezingen. Men hanteert daarbij een stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De leider van de groot­ste politieke partij wordt 1e minister en op diens advies benoemt de groothertog een rege­ring. Luxemburg kent een stemplicht voor staatsburgers van 18 jaar en ouder.