Staatsvorm

De grondwet van de Maltese republiek stamt van 1964 en is nadien vaak geamendeerd. Op Malta heeft het staats­hoofd, de president, voornamelijk een ceremoniële functie. Hij benoemt onder meer de minister-president. De wetgevende macht ligt bij het éénkamerparlement, il Ka­mara tad Deputati of huis van afgevaardigden met 65 zetels, en de uitvoerende macht bij het kabi­net. Zowel de president als de parlementsverkiezingen zijn om de 5 jaar.