Staatsvorm

Polen kent een tweekamerparlement. De Sejm, het huis van afgevaardigden, heeft 460 ze­tels en de senaat 100 zetels. Verder zijn er om de 5 jaar rechtstreekse presidentsverkiezin­gen en om de 4 jaar dito parlementsverkiezingen. De premier wordt benoemd door de presi­dent en de benoeming moet worden bekrachtigd door de Sejm. De huidige grondwet is sterk geïnspireerd door de vooroorlogse grondwet waar volksheld Jozef Pilsudski veel invloed op had. Pilsudski gaf de president veel macht over het buitenlandse beleid om te voorkomen dat een verdeeld parlement het staatshoofd krachteloos kon laten. Uiteindelijk werden hierdoor in zijn ogen de Polen tussen 1795 en 1918 een volk zonder land.