Staatsvorm

Huidige staatsvorm

Roemenië is tegenwoordig een semi-presidentiële republiek, hetgeen inhoudt dat de pre­sident meer dan een louter ceremoniële functie heeft en dat de premier verantwoordelijk­heid heeft naar het parlement. President, regering en parlement zijn alledrie gevestigd in Boekarest. De president wordt door het volk gekozen en resideert in het Contraconi pa­leis dat in 1888 werd gebouwd voor koning Carol I. Via een amendement op de grondwet is in 2003 de presidentiële ambtstermijn verlengd van 4 naar 5 jaar en de president kan één keer worden herkozen. De premier is regeringshoofd en het is meestal de leider van de grootste regeringspartij. Indien een partij de parlementsverkiezingen niet wint met de helft + 1 van alle parlementszetels wordt de premier benoemd door de president. De re­gering zetelt in het Victoria paleis. Roemenië kent een tweekamerparlement met een se­naat (137 leden) en een huis van afgevaardigden (332 leden). Van de zetels in het huis van afgevaardigden zijn er 13 (4% van de zetels) vast gereserveerd voor etnische minderheden (officieel 13% van de bevolking in 2002; in feite meer). Beide kamers van het parlement zijn gehuisvest in het voormalige volkspaleis van Ceauşescu  De kamerverkie­zingen zijn om de 4 jaar volgens een stelsel van evenredige vertegenwoordiging.. Roe­menië kent een onafhankelijk rechtsstelsel naar Frans model.