Staatsvorm

Finland is een parlementaire democratie met een president als staatshoofd. De presidents­verkiezingen zijn om de 6 jaar en een president mag 1 keer worden herkozen. Het staats­hoofd benoemt de regering, vertegenwoordigt Finland naar het buitenland en is opperbevel­hebber van het leger. De huidige grondwet dateert van 1 maart 2000. Een wijzigingsvoorstel moet eerst door een vijfzesde parlementaire meerderheid als dringend zijn bestempeld en daarna is voor de daadwerkelijke wijziging een tweederde meerderheid nodig. Het land heeft een uit 200 zetels bestaand éénkamerparlement (de Eduskunta). De parlementsverkiezingen zijn om de 4 jaar. Finland kent 16 kiesdistricten waarbij het aantal parlementariërs afhangt van het aantal inwoners. Een kabinet moet steunen op een parlementaire meerderheid die een premier kiest. In Finland is in de praktijk altijd sprake van een regeringscoalitie, waarbij de grootste partij uit de verkiezingen het voortouw neemt bij de vorming ven een regering. De belangrijkste par­tijen zijn tegenwoordig de centrumpartij (KESK), de Finse sociaal democraten (SDP), de na­tionale coalitie (KOK), de linkse alliantie (VAS) en de Groenenbond VIHR. De christen-democra­ten (KD) behoorden in 2003 in Finland tot de kleintjes, net als de Zweedse volkspartij (SFP).en de partij van de ware Finnen PS.