Staatsvorm

De z.g.n. basiswet van 23 mei 1949 werd in oktober 1990 de grondwet van het herenigde Duitsland. Tegenwoordig is het land een uit 16 deelstaten bestaande federale republiek met een president als staatshoofd, een bondskanselier als regeringshoofd en een twee­kamerparlement. Daarnaast hebben de deelstaten hun eigen parlement en regering. Het nationale parlement bestaat uit de bondsdag (de Duitse 2e kamer) met 603 zetels en de bondsraad (de Duitse 1e kamer) met 69 zetels. De bondsraad wordt samengesteld vanuit de deelstaatparlementen. De president wordt om de 5 jaar gekozen door de bondsdag en de deelstaatparlementen samen en heeft voornamelijk een ceremoniële functie. De te­genwoordige president, Johannes Rau, werd aangesteld op 1 juli 1999. Op 1 juli 2004 werd hij opgevolgd door Horst Köhler. De bondsdag­verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. Deze Duitse 2e kamer kent een kiesdrempel van 5% voor partijen en kiest zelf op basis van een absolute meerderheid de bondskanselier. De bondskanselier vormt een kabinet en op zijn aanbeveling benoemt de bondspresident de ministers.