Wetenswaardigheden

Emigratie en immigratie

Op 1-1-2007 woonden in Nederland 1401 Luxemburgers, waaronder 846 kinderen uit 1 of 2 Luxemburgse ouders. In Luxemburg woonden toen 3800 Nederlanders.

In de 19e eeuw emigreerde een zesde deel van de Luxemburgse bevolking. De grootste gemeenschappen buiten Luxemburg met tevens een ouderwets soort Luxemburgs zijn nu in de VS en in Roemenië.

In Luxemburg woonden rond 2000 mensen van 118 nationaliteiten. De meeste van de 100.000 werknemers van over de grens kwamen uit de 3 buurlanden.

In 2003 kende Luxemburg door immigratie en aanwas binnen allochtone groepen de sterkste bevolkingsgroei binnen de EU. Het autochtone volksdeel daalt echter.

Portugezen en Italianen zijn de grootste importbevolkingsgroepen. Ze kwamen naar Luxem­burg als mijnwerker of fabrieksarbeider; veel Italianen al aan het eind van de 19e eeuw en veel Portugezen in de 60er en 70er jaren van de 20e eeuw.

Driekwart van de oorspronkelijke buitenlanders in het groothertogdom is afkomstig uit Latijnse landen en dit heeft bijgedragen aan de populariteit van het Frans.

Bevolking en ontvolking

In de 20e eeuw groeide de bevolking van 200.000 naar 450.000. Desondanks waren er ook toen periodes waarin emigratie immigratie en natuurlijke bevolkingsaanwas overtrof.

In 2004 telde Luxemburg 7 plaatsen met meer dan 10.000 inwoners; Luxemburg stad 77.300, Esch-sur-Alzette 27.900, Differdange 18.900, Dudelange 17.500, Pétange 14.400, Sanem 13.700 en Hesperange 11.200. Desondanks wordt in bevolkingsstatistieken een verstedelij­kingsgraad van ruim 90% aangegeven.

Ösling, het noordelijke derde part van Luxemburg, raakt door het ontbreken van voorzieningen steeds meer ontvolkt. Er zijn 3 stadjes met meer dan 2000 inwoners.

Varia

Omdat Luxemburg zo proper en netjes is wordt het wel “klein Zwitserland” genoemd.

De Luxemburgse groothertogelijke familie en het Belgische koningshuis zijn nogal dik met el­kaar. Dit komt door de sterke familiebanden over en weer.

Het nationale credo van het groothertogdom luidt “mir wollen bleiben wat mir sin (wij willen blij­ven wie we zijn)”. Als klein volk vinden de Luxemburgers dat ze hun eigen gang moeten kunnen gaan.

Omdat Luxemburg de laagste diesel en benzineaccijns van de EU heeft, komen er erg veel Bel­gen, Fransen en Duitsers tanken.

Tussen 1312 en 1450 werd 4 keer een Luxemburger tot keizer gekroond. In de 20e eeuw werd het Eurovisiesongfestival door een buitenlandse huurling 5 keer voor Luxemburg gewonnen; o.m. door France Gall (1965) en Vicky Leandros (1972).

Schengen, een wijndorpje aan de Moezel met ongeveer 300 inwoners, is het bekendste dorp van Luxemburg. Hier werd op 14 juni 1985 het akkoord gesloten dat vrije handel van perso­nen en goederen en dus afschaffing van de grenscontroles binnen de Eu behelsde.

“Hei elei, kuck elei” (“Kom op, kijk hier naar”; de naam van een populair nieuwtjesprogramma op tv) was heel lang buiten het groothertogdom de bekendste frase in het Luxemburgs. De eerste uitzending was al op 21 september 1969. Nadien werd het ook wel op de Nederlandse tv uitgezonden en het programma bestaat nog steeds.

Het bekendste Luxemburgse bedrijf is het in 1931 opgerichte CTL (Compagnie Luxembourgo­ise di Telediffusion) mediaconcern dat later RTL is gaan heten. Het concern beheert honder­den radio en tv stations in Europa.